החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

צריכת חדשות מאתרי אינטרנט (2011)

המחקר "הסיקור התקשורתי ורמת אמון הציבור בתקשורת ובמערכת המשפט -תוצאות סקר אינטרנט שנערך בשולי משפטו של הנשיא לשעבר משה קצב"  בחן את צריכת התוכן התקשורתי והאמון בו בקרב האוכלוסייה היהודית בישראל. המחקר כלל שלושה סקרים, סקר בקרב מדגם אינטרנטי ארצי של 800 נשאלים  ושני סקרים טלפוניים, כל אחד של כ 500 נשאלים בקרב האוכלוסייה היהודית הבוגרת. להלן הממצאים העיקריים הנוגעים לצריכת חדשות מאתרי אינטרנט –

  • מהסקר עולה כי 60% מהנשאלים קוראים מידע חדשותי באתרי חדשות לפחות פעם ביום, 28% מבקרים באתרים אלו בין 2 ל-6 פעמים בשבועו-12% לא מבקרים בהם כלל או פחות מפעם בשבוע.
  • במחקר נמצאו הבדלים בין נשים לגברים בצריכת המידע מאתרי חדשות כאשר 64% מהגברים קוראים מידע באתרים אלו ביחס ל-55% מהנשים.
  • עוד נמצא שינוי ברמת הצריכה לפי גיל כאשר הקבוצה בה נמצא האחוז הגבוהה ביותר של נשאלים שדיווחו כי הם צורכים מידע מאתרי חדשות הינה גילאי 45 עד 54 עם 73% מהמשיבים בעוד הקבוצה הנמוכה ביותר הינה גיאי 18 עד 24 עם 50% מהמשיבים.

*תאריך פרסום המחקר המדויק אינו ידוע