החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

נתונים אודות אלימות מקוונת – מיצ"ב תשע"ו

המיצ"ב – מדדי יעילות וצמיחה בית-ספרית – הוא מערכת מדדים בית-ספריים שמטרתה לספק מידע למנהלים ולצוותים הפדגוגיים על תפקוד בתי הספר במגוון של נושאים. מודל המיצ"ב בנוי כך שהוא כולל מבחני הישגים שמשקפים את התוצרים הקוגניטיביים של הלמידה וסקרי אקלים וסביבה פדגוגית שמשקפים את ההיבטים החברתיים-רגשיים-פדגוגיים. מידע רחב זה (לצד מידע ממקורות נוספים) נועד לסייע לבתי הספר לבצע ניטור של התהליך הלימודי הבית-ספרי במקצועות הליבה ושל האקלים הבית-ספרי הרגשי-חברתי שבו מתרחשת הלמידה.

בעשור האחרון חל שינוי דרמטי בדפוס ובהיקף השימוש ברשת האינטרנט בכלל וברשתות החברתיות בפרט בקרב ילדים ובני נוער. שינויים אלה, מחייבים לתת את הדעת גם על הסכנות הכרוכות בשימוש באינטרנט, כגון חשיפה לתכנים בלתי הולמים, וכן פגיעה חברתית כמו אלימות מילולית, הפצת שמועות, קריאות לחרם, ופגיעה בפרטיות. חשיפת היקף התופעה עשויה לסייע בהגברת מודעות של הורים, מורים ותלמידים לשימוש נכון באינטרנט ובהטמעת החשיבות של גלישה בטוחה.

המדד המסכם "אלימות דיגיטלית ברשתות החברתיות ובאינטרנט" מבקש לבחון באיזו מידה תלמידים נפגעו בשל הפצת תמונות, פרסום קללות/עלבונות, שמועות או קריאות לחרם ברשתות החברתיות ובאינטרנט. נתונים על אודות מדד זה נאספו לראשונה בשנה"ל תשע"ה, בקרב כלל התלמידים מכל שלבי החינוך: יסודי (ה'-ו'), חט"ב (ז'-ט') וחט"ע (י'-י"א).

מתוך הדוח ניתן ללמוד כי לא היה שינוי מהותי בכמות האלימות המקוונת בכלל בתי הספר בארץ, בין שנת הלימודים תשע"ה לתשע"ו. בכיתות ה'-ו' נמצא כי 3% מכלל התלמידים דיווחו כי נפגעו בשנת תשע"ו. 5% דיווחו על פגיעה מקוונת בכיתות ז'-ט', ובכיתות הגבוהות, י'- יא' נמצא שיעור הנפגעים הגבוה ביותר 6% מכלל התלמידים.

עוד ניתן ללמוד מהדוח כי האלימות הדיגיטלית ברשתות החברתיות ובאינטרנט גבוהה יותר בבתי ספר דוברי ערבית. בתשע"ו דיווחו 9% מהתלמידים בכיתות י'-יא', בבתי הספר דוברי ערבית, כי נפגעו מאלימות מקוונת. זאת לעומת 4% בלבד בקרב אותם הגילאים בבתי ספר דוברי עברית.

הפגיעה המקוונת הנפוצה ביותר בקרב כלל בתי הספר היא קללות ועלבונות ברשתות החברתיות. זוהי הפגיעה הנפוצה ביותר גם בקרב בתי הספר דוברי העברית: 16% מהתלמידים נפגעו מקללות ועלבונות ברשתות החברתיות, 10% דיווחו כי הפיצו עליהם שמועות ברשתות החברתיות, 9% דיווחו כי הפיצו תמונה שלהם ברשת במטרה לפגוע בהם, ו- 7% נפגעו מקריאה להחרים אותם, שהופצה ברשתות החברתיות. בקרב בתי הספר דוברי הערבית נפוצות מאוד גם דרכי פגיעה כמו קריאה לחרם ברשת, והפצת שמועות ברשתות החברתיות: 21% מהתלמידים נפגעו מקללות ועלבונות ברשת החברתית 20% מהתלמידים נפגעו מהקריאה להחרים אותם ברשת, על 18% הפיצו שמועות ברשתות החברתיות, ו-18% נוספים דיווחו כי הפיצו תמונה שלהם ברשת במטרה לפגוע בהם.

*תאריך הפרסום המדויק של הנתונים אינו ידוע.