חזרה לעמוד הקודם

נפגעי עבירה מקוונת – מתוך סקר ביטחון אישי 2021

מאז 2014 החלה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לבצע מדי שנה ובאופן שוטף את סקר ביטחון אישי, במסגרתו היא מודדת נתונים אודות פגיעה מעבירות שונות בקרב בציבור בישראל. במרץ 2022 פירסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הודעה לתקשורת המכילה נתונים מסקר ביטחון אישי לשנת 2021, הכוללת גם נתונים אודות עבירות באינטרנט.

להלן נתונים מתוך הסקר אודות עבירות מקוונות:

  • 6.5% מהאוכלוסייה בישראל נפגעו מעבירה מקוונת.
  • סוגי העבירות המקוונות השכיחות ביותר הן התחזות/גנבת זהות ועבירה כנגד מחשב (38.6 ו-37.2% בהתאמה).
  • 22% מהנפגעים דיווחו כי עברו הטרדה מינית ברשת.

  • ב-5.2% ממשקי הבית שבהם יש ילדים בגילי 2-18 ,לפחות אחד מהילדים נפגע מעבירה – גנבה, אלימות או איום באלימות, הטרדה מינית, עבירת מין, עבירה מקוונת ו/או בריונות ברשת וביוש ("שיימינג").
  • 379.8 אלף איש (6.5%) נפגעו מעבירות מקוונות (גנבת מידע דרך אתרי אינטרנט, התחזות או איום באמצעות מערכות ממוחשבות).
  • בהיפגעות בני 20 ומעלה מעבירה מקוונת נמצא הפער הגדול ביותר בין פגיעה ביהודים ואחרים, ופגיעה בערבים (7.4% לעומת 2% בהתאמה).
  • שיעור הנפגעים מעברות מקוונות היה גבוה יותר בקרב גברים מאשר בקרב נשים.