חזרה לעמוד הקודם

נפגעי עבירה מקוונת בישראל בשנים 2022-2021

מאז 2014 החלה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לבצע מדי שנה ובאופן שוטף את סקר ביטחון אישי, במסגרתו היא מודדת נתונים אודות פגיעה מעבירות שונות בקרב בציבור בישראל.
להלן נתונים מתוך הסקר שפורסמו בהודעות שונות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לתקשורת במרץ ונובמבר 2022.

נתונים כלליים

 • 6.5% מהאוכלוסייה בישראל נפגעו מעבירה מקוונת בשנת 2021.
 • סוגי העבירות המקוונות השכיחות ביותר הן התחזות/גנבת זהות ועבירה כנגד מחשב (38.6 ו-37.2% בהתאמה).
 • 22% מהנפגעים דיווחו כי עברו הטרדה מינית ברשת.

 • 379.8 אלף איש (6.5%) נפגעו מעבירות מקוונות (גנבת מידע דרך אתרי אינטרנט, התחזות או איום באמצעות מערכות ממוחשבות).
 • בהיפגעות בני 20 ומעלה מעבירה מקוונת נמצא הפער הגדול ביותר בין פגיעה ביהודים ואחרים, ופגיעה בערבים (7.4% לעומת 2% בהתאמה).
 • שיעור הנפגעים מעברות מקוונות היה גבוה יותר בקרב גברים מאשר בקרב נשים (6%).
 • שיעור הפגיעה מעבירות מקוונות היה גבוהה בקרב נשים בגיל 35+ (6.2%) לעומת נשים בגילאי 20-34 (5.5%).

נתונים אודות פגיעות בקרב ילדים

 • ב-5.2% ממשקי הבית שבהם יש ילדים בגילי 2-18 ,לפחות אחד מהילדים נפגע מעבירה – גנבה, אלימות או איום באלימות, הטרדה מינית, עבירת מין, עבירה מקוונת ו/או בריונות ברשת וביוש ("שיימינג").
 • בריונות ברשת ושיימינג הן העבירה השנייה הכי שכיחה כלפי ילדים, כאשר 2.1% מהמשתתפים בסקר דיווחו כי ילדיהם חוו פגיעה מסוג זה.
 • 15.2 אלף משקי בית שהשתתפו בסקר דיווחו כי הילדים בבית חוו עבירה מקוונת שאינה ביריונות או שיימינג.
 • כ-41% ממשקי הבית שבהם היו ילדים שנפגעו מעבירה מקוונת, דיווחו כי הילד שנפגע
  מהעבירה חווה לפחות שתי פגיעות או יותר במהלך 12 החודשים שקדמו לסקר.