חזרה לעמוד הקודם

סקר ביטחון אישי – נפגעי עבירה מקוונת 2016

מאז 2014 החלה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לבצע מדי שנה ובאופן שוטף את סקר ביטחון אישי (נפגעי עבירה) בהזמנת המשרד לביטחון הפנים ובמימונו. סקר ביטחון אישי שוטף מבוצע במרבית מדינות המערב, והוא משמש למדידת היפגעות מהעבריינות המדווחת והלא מדווחת למשטרה ולתכנון ולקביעה של מדיניות מבוססת נתונים.

בסקר נבדקו תחושת הביטחון האישי והיקף ההיפגעות מעבירות מסוגים שונים של תושבי ישראל בני 20 ומעלה, היפגעות של בני נוער וילדים במשק הבית, והיפגעות מעבירות רכוש כנגד משק הבית. הסקר מתייחס לאוכלוסייה הקבועה של מדינת ישראל, בגיל 20 ומעלה. גודל המדגם עומד על כ-7,150 נדגמים. שיטת איסוף הנתונים בסקר מורכבת וייחודית. הנתונים נאספים בשתי שיטות עיקריות – מרבית השאלונים מולאו בריאיון טלפוני שערך סוקר (כ-83%) היתר מולאו באופן עצמי באינטרנט על ידי הנדגם (כ-17%) ומעט מאוד מהשאלונים מולאו באופן עצמי ונשלחו באמצעות הדואר. אחוז ההיענות הכללי לסקר עמד על כ- 68%.

על פי נתוני הסקר 3.8% מבני ה-20 ומעלה בישראל נפגעו במהלך 2016 מפגיעה מקוונת.
כלומר מעבירות שבוצעו כלפיהם באמצעות מערכות ממוחשבות כגון הפצת מידע אישי ברשתות חברתיות כמו פייסבוק או וואטסאפ, גנבת מידע והתחזות באתרי אינטרנט.