החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

שימוש באינטרנט ומכשירים חכמים במדינות העולם: מאפייני שימוש ופערים במדינות העולם (2022-2023)

עמוד זה מציג נתונים וממצאים שפרסם מכון המחקר PEW בפברואר 2024, עם נתונים השוואתיים של 27 מדינות ברחבי העולם עבור השנים 2022 ו-2023, החושפים פערים בשימוש בטכנולוגיה בין אנשים במדינות מתקדמות לבין אלה שבמדינות מתפתחות לרבות פערים בתוך המדינות עצמן בשימוש באינטרנט, בבעלות על סמארטפונים ובשימוש ברשתות חברתיות על סמך גורמים דמוגרפיים כגון גיל, השכלה והכנסה. כמעט באופן אוניברסלי, צעירים יותר ואנשים עם השכלה והכנסה גבוהה יותר נוטים יותר להיות מחוברים, להחזיק סמארטפון ולעשות שימוש ברשתות החברתיות.

שימוש כללי באינטרנט

לפי הסקר, רוב המבוגרים בכל המדינות שנבדקו משתמשים באינטרנט. משתמשי אינטרנט מוגדרים כאנשים שאומרים שהם משתמשים באינטרנט מדי פעם או שיש להם גישה לאינטרנט באמצעות סמארטפון. ברוב המדינות שנבדקו, כ-90% או יותר מהמבוגרים מחוברים לרשת. בקוריאה הדרומית שיא השימוש עומד על 99%. פחות מבוגרים מחוברים לאינטרנט בהודו (56%), ניגריה (57%) וקניה (66%). עם זאת, השימוש באינטרנט במדינות אלה ממשיך לצמוח ככל שהתוצאות הכלכליות משתפרות והטכנולוגיה הופכת נפוצה יותר. 

A bar chart showing that internet use is exceedingly common worldwide, but not everyone is online.

השוואת שימוש באינטרנט לפי גיל

בכל המדינות שנסקרו, מבוגרים בגילאי 18 עד 39 נוטים באופן משמעותי יותר מגילאי 40 ומעלה להשתמש באינטרנט. פערים אלה גדולים במיוחד בכמה מהמדינות בעלות ההכנסה הבינונית שנסקרו בשנת 2023.

לדוגמה, 73% מהמבוגרים בהודו הצעירים מגיל 40 מציינים שהם משתמשים באינטרנט, לעומת 36% מההודים בני 40 ומעלה. פערים דומים קיימים בהונגריה, אינדונזיה, מקסיקו ופולין.

ההבדלים לפי גיל בכלכלות מתקדמות קטנים יחסית. ביותר ממחצית ממדינות אלה, השימוש באינטרנט בקרב בני 18-39 הוא גורף, ועומד על 100%.

A dot plot showing that younger adults are more likely than their elders to use the internet.

השוואת שימוש באינטרנט לפי השכלה

בכל המדינות שנסקרו, מבוגרים עם יותר שנות השכלה נוטים יותר מאלה עם פחות שנות השכלה להשתמש באינטרנט.

בדומה לגיל, פער ההשכלה בשימוש באינטרנט בולט ביותר בקרב אנשים במדינות מתפתחות, כמו הודו וניגריה. במדינות אלה, בעלי השכלה גבוהה נוטים בערך פי שניים יותר מבעלי השכלה נמוכה להשתמש באינטרנט.

פערים גדולים לפי רמת ההשכלה קיימים גם באינדונזיה, קניה, פולין ודרום אפריקה. (בשל הבדלים במערכות החינוך בין המדינות, רמות ההשכלה עבור "השלכה גבוהה" ו"השכלה נמוכה" גם הן משתנות. למידע נוסף, יש לעיין בפרסום המלא של מכון מחקר PEW בסוף העמוד).

 

A dot plot showing that adults with more education are more likely to use the internet.

בחינת בעלות על סמארטפונים על פני אוכלוסיות שונות

ברוב המדינות שנסקרו, רוב המבוגרים מציינים שיש ברשותם סמארטפון.

  • שיעורי הבעלות על סמארטפונים הם הגבוהים ביותר בדרום קוריאה, שם 98% מדווחים על בעלות על סמארטפון, והנמוכים ביותר בהודו ובניגריה, שם פחות מ-50% מחזיקים בו.
  • כ-75% או יותר מהמבוגרים בכלכלות מתקדמות בצפון אמריקה, אירופה ואסיה מציינים שיש להם סמארטפונים. עם זאת, שניים מתוך עשרה ומעלה בהודו, קניה ודרום אפריקה אומרים שיש להם טלפון סלולארי שאינו סמארטפון. בניגריה, 42% מציינים זאת. בהודו, שלושה מתוך עשרה אומרים שאין להם טלפון סלולארי בכלל – השיעור הגבוה ביותר של אי-החזקת טלפון סלולארי מבין כל המדינות שנסקרו.

A bar chart showing that majorities own a smartphone in most countries surveyed.

השוואת בעלות על סמארטפון לפי הכנסה

בעלות על סמארטפונים נוטה להיות גבוהה יותר במדינות עם תוצר לאומי גולמי לנפש גבוה יותר. דפוסים דומים מופיעים גם בתוך מדינות: כמעט בכל מדינה שנסקרה, אנשים עם הכנסה מעל החציון הלאומי נוטים יותר מאלה עם הכנסה נמוכה לדווח על בעלות בסמארטפון.

פערים אלה הם הגדולים ביותר בהונגריה, ישראל ופולין, שם בעלי הכנסות גבוהות הם כ-30 נקודות אחוז יותר סביר שיהיה להם סמארטפון מאשר בעלי הכנסות נמוכות.

A chart showing that smartphone ownership is high among wealthy nations.

השוואת בעלות על סמארטפון לפי השכלה וגיל

בכל המדינות שנסקרו, מבוגרים נוטים יותר להחזיק סמארטפון ככל שיש להם  השכלה רבה יותר. בהודו, למשל, 78% מבעלי השכלה גבוהה מחזיקים בסמארטפון, לעומת 33% בלבד מאנשים עם פחות השכלה. פערים גדולים קיימים גם במקסיקו (36 נקודות אחוז), קניה (34 נקודות), דרום אפריקה (32 נקודות) וניגריה (30 נקודות).

בנוסף, בכל המדינות שנסקרו מבוגרים בגילאי 18-39 נוטים יותר להחזיק סמארטפונים מאשר מהמבוגרים מהם. לדוגמה, בהונגריה 98% מהצעירים מדווחים על החזקת סמארטפון, לעומת 65% מבני 40 ומעלה.

A dot plot showing that those with more education are more likely to own a smartphone in nearly every country surveyed.

קישורים לנתונים ופרסומים נוספים: