חזרה לעמוד הקודם

מבחני פיז"ה 2012: אוריינות קריאה דיגיטלית

מבחן פיז"ה הינו חלק מפרויקט מחקר בינלאומי בתחום החינוך בו תלמידים שגילם 15-16 נבחנים במספר נושאים לימודיים (אוריינות קריאה, אוריינות מתמטיקה, אוריינות מדעים, ועוד). המחקר נערך בעשרות מדינות במקביל וציוני התלמידים נאספים יחד עם מידע אודות הרקע שלהם, הסביבה החינוכית ועמדותיהם ותפיסותיהם לגבי נושאי הלימוד. תוצאות המבחנים מאפשרות לחוקרים לבחון את ההשפעות של משתנים סביבתיים על הישגי התלמידים.

כחלק ממבחן פיזה 2012 הועבר, בפעם הראשונה בישראל (פעם שנייה לרוב המדינות), מבחן באוריינות קריאה דיגיטלית. חלק זה שונה מחלקי הבנת הנקרא הרגילים בכך שהטקסט במבחן מכיל קישורים מרובים ומהתלמידים נדרש לנווט בין מסמכים באופן לא לינארי או סדרתי. מטרת המטלה לבחון התמודדות עם אופני קריאה ההופכים ליותר ויותר נפוצים ולהבין את ההשפעה של גורמים סביבתיים על הצלחת התלמידים בהם. להלן ממצאים עיקריים הנוגעים לחלק הקריאה הדיגיטלית בקרב תלמידים בישראל –

  • הציון הממוצע בחלק הקריאה הדיגיטלית לתלמידים בישראל עמד על 461 נקודות (לעומת ממוצע ה-OECD העומד על 497 נקודות). ציון זה ממקם את ישראל במקום ה-26 מבין 31 המדינות במדד.
  • כ-6% מהתלמידים בישראל קיבלו במבחן זה ציון מצטיין (ממוצע ה-OECD עומד על 8%), נתון הממקם את ישראל במקום ה-17 מבין 31 המדינות באחוז התלמידים המצטיינים. בנוסף, 31% מהתלמידים בישראל קיבלו ציון מתחת לרמת הבקיאות 2 (ממוצע ה-OECD עומד על 18%) וישראל ממוקמת במקום ה-27 מתוך 31 במדד זה.
  • חיתוך פנים ישראלי של הנתונים מראה כי הממוצע בקרב דוברי העברית בחלק זה של המבחן עומד על 495 נקודות בעוד הממוצע בקרב דוברי הערבית עומד על 340 נקודות. פער זה מהווה 150% מהפער שנמצא בחלק המתמטי ובחלק הקריאה הלא דיגיטאלית.