חזרה לעמוד הקודם

חברוּת מקוונת בקרב תלמידי בתי ספר בישראל (2010)

במחקר נטלו חלק 380 בני נוער בגילים 16-12 (גיל ממוצע של 14.40 שנים) מכיתות ז-י, משבעה בתי ספר על-יסודיים באזור חיפה:  169 בנים ו-211 בנות.  כל המשתתפים לומדים בבתי ספר רגילים, בכיתות רגילות וחסרי מגבלות פיזיות.

 ממצאי הסקר מראים כי –

  • 32% מהמשתתפים דווחו שיש להם לפחות חבר מקוון אחד בין חמשת חבריהם הטובים (כזה שרוב האינטראקציה עמו מתקיימת ברשת ורק מעט ממנה (אם בכלל) מתנהל פנים אל פנים). 
  • 35% מהמשתתפים שאין להם חברים מקוונים, הם חברים בתנועת נוער, בהשוואה ל- 24% בלבד אצל משתתפים שיש להם חבר מקוון.
  • בדירוג עצמם כחברותיים או לא חברותיים בסולם בן חמש דרגות, הדירוג הממוצע אצל בעלי החבר המקוון היה 3.9 לעומת 4.2 אצל אלה שאין להם חבר מקוון. בנוסף 84% מאלה שיש להם חבר מקוון שולטים בשפה זרה לעומת 74% מהמשתתפים שאין להם חבר מקוון.
  • לא נמצאו הבדלים בנגישות לטכנולוגיה ובמיומנויות שליטה במחשב,  בין משתתפים שיש להם חבר וירטואלי לבין אלה שאין להם חבר כזה. 
  • מרבית חברים המקוונים מדורגים נמוך יחסית (מיקומים 5-4) ורק אחוז קטן מדורג גבוה (מיקומים 2-1) בדירוג החברים הטובים של הנשאלים.

*לא ידועים תאריכים מדויקים בהם נאספו הנתונים למחקר, או תאריך הפרסום המדויק של המחקר.

המחקר נערך על ידי פרופ' יורם עשת-אלקלעי וד"ר ערן חיות מהאוניברסיטה הפתוחה  ומיכל אהרון מבי"ס "החורש", זכרון יעקב האוניברסיטה הפתוחה.