חזרה לעמוד הקודם

דירוג מדינת ישראל במדדי טכנולוגיית המידע והשפעתם על איכות החיים

בדצמבר 2022 פירסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) דו"ח המרכז מידע מתוך מדדים שונים שנועדו לאמוד את איכות החיים בישראל – וביניהם גם מדדים העוסקים בטכנולוגיית מידע (Information Technology). להלן נתונים שהוצגו במדדים הללו מתוך הדו"ח.