חזרה לעמוד הקודם

הכרות עם תקנות משרד התקשורת בקרב צרכני האינטרנט (2011)

סקר שנערך על ידי מנהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת בכדי לבדוק כיצד השינויים בשוק התקשורת בשנים האחרונות נתפסים מנקודת מבטם של הצרכנים. הסקר כלל ראיון טלפוני עם כ-1000 נשאלים. להלן ממצאים עיקריים מהסקר הקשורים למנויי האינטרנט –

  • כ-9.5% מהנשאלים החליפו את ספק האינטרנט שלהם בשנה האחרונה וכ-40.6% מהמחליפים דיווחו על שיפור בתנאים בעקבות השינוי (32.8% הקטינו את התשלום החודשי).
  • כ-5.4% ממנויי האינטרנט בחנו מעבר לספק אחר אך נשארו אצל הספק הקיים. מתוך מנויים אלו כ-45.8% שיפרו את תנאי ההתקשרות שלהם בעקבות בדיקת אפשרות המעבר.
  • כ-5.9% מהנשאלים דיווחו כי ינסו להחליף ספק בתקופה הקרובה.
  • בבחינת ההכרות עם תקנות וחוקים נמצא שיעור אי-ידיעה גבוהה יחסית. 54.5% מהנשאלים לא היו מודעים ליכולתם לבטל בתוך שבועיים עסקה עם ספק תקשורת (בתוך כך ספק אינטרנט). בנוסף, רק 31% מהנשאלים שמעו על ביטול קנסות היציאה למנויי אינטרנט.
  • בהערכת התחרות בשוק ספקי האינטרנט כ-32.1% מהנשאלים חשו כי התחרות התחזקה, כ-25.9% התרשמו כי התחרות נשאה ללא שינוי ו-2.9% הרגישו כי היא נחלשה (38% דיווחו כי אינם יודעים).

בדוח ישנה חלוקה לפי מגזר, השכלה, הכנסה ודתיות של שיעור המשיבים שלא יכלו להעריך. 

*התאריך המדויק של ביצוע הסקר אינו ידוע.