חזרה לעמוד הקודם

דו"ח מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור 2016

תקציר:

דוח מדידת איכות השירות הממשלתי סוקר את שביעות הרצון והשירות הניתן לאזרח באתרי האינטרנט של יחידות הממשלה השונות.

תיאור:

דו"ח מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור מופק במסגרת המהלך לשיפור השירות הממשלתי, כחלק מתפקידה של היחידה לשיפור השירות הממשלתי. הדו"ח בוחן את השירות בשלושה ערוצים דרכם היחידה מתקשרת עם האזרחים: הערוץ הפרונטלי, הערוץ הטלפוני והערוץ הדיגיטלי- אתר היחידה.

ציון איכות השירות באתרי האינטרנט של כלל היחידות עלה לציון 71, לעומת הדוח של שנה שעברה- 67.

בעוד בערוץ השירות הפרונטלי היחידות השונות עומדות על ציונים גבוהים- 80-90, ציוני השירות האינטרנטי ביחידות השונות בינוניים, כאשר היחידות המצטיינות מחזיקות בציונים שלא עוברים את ה-80.

במקומות הראשונים באיכות השירות באתר האינטרנט נמצאים: אתר הביטוח הלאומי- עם ציון 79, שירות התעסוקה- 78, משרד העלייה והקליטה- 77, רשות האכיפה והגבייה- 75, רשות מקרקעי ישראל – 73.

מסקנות הדוח הן כי על היחידות השונות למצוא כיצד ניתן לשפר את התהליכים השונים ולהפוך אותם ליעילים, מהירים ופשוטים יותר, במקביל להרחבת השימוש בערוצים הדיגיטליים.

קישורים לנתונים ופרסומים נוספים: