חזרה לעמוד הקודם

תפיסות ועמדות ילדים ונוער כלפי סכנות ברשת (2012)

סקר "תפיסות ועמדות כלפי ההתנהגויות סיכון ברשת האינטרנט בקרב ילדים ומתבגרים נערך על ידי עיריית חולון בשיתוף איגוד האינטרנט הישראלי. הנתונים המשמשים את הדוח נאספו ממדגם מייצג של 961 תלמידים בכיתות ו'-יא' בבתי ספר בחולון, באמצעות שאלון ממוחשב לדיווח עצמי. להלן ממצאים עיקריים מהסקר –

  • 91% מהילדים משתמשים באינטרנט כל יום או כמעט כל יום והגיל הממוצע לתחילת השימוש באינטרנט הוא 7 שנים.
  • פגישה פנים אל פנים עם מישהו שהוכר לראשונה באינטרנט, ופרסום פרטים אישיים, הם ההתנהגויות שנתפסות כמסוכנות ביותר על ידי ילדים ומתבגרים (76% ו-80%, בהתאמה).
  • ישנם הבדלים מגדריים בעמדות הילדים כלפי התנהגויות הסיכון. בכל ההתנהגויות למעט פרסום תמונות אישיות ואישור חברות לאנשים זרים, נמצאו שיעורים גדולים יותר של בנות שסבורות שהתנהגויות אלו אינם מקובלות בהשוואה לבנים.
  • יותר ממחצית (57%) מהילדים אישרו חברות לאנשים שלא פגשו מעולם, וכמחצית (51%) חיפשו חברים חדשים ברשת.
  • בנים בהשוואה לבנות פעילים יותר בהתנהגויות של חשיפת מידע לזרים. 
מעורבות בהתנהגיות סיכון לפי מגדר
במהלך השנה האחרונה האם עשית אחד או יותר מהדברים הבאים? בנים בנות
פרסום פרטים אישיים 22% 19%
פרסום תמונות אישיות 82% 89%
שליחת מידע אישי למישהו שאף פעם לא פגשת פנים אל פנים 22% 14%
שליחת תמונה או סרטון אישי למישהו שאף פעם לא פגשת פנים אל פנים 15% 8%
אישור חברות לאנשים זרים 52% 47%
חיפוש  חברים חדשים באינטרנט 49% 43%
פגישה פנים אל פנים עם מישהו שהכרת באינטרנט 17% 9%
שליחת הודעה מעליבה למישהו 35% 22%
העמדת פנים – זהות בדויה 24% 12%
שליחת הודעה בעלת תוכן מיני 26% 4%
  • 38% מהילדים אמרו שמישהו התנהג אליהם בצורה פוגעת או מעליבה בשנה האחרונה ו-10% מהפגיעות נעשות דרך האינטרנט. 

לחץ כדי לחזור לעמוד הראשי של סקרי איגוד האינטרנט