חזרה לעמוד הקודם

נתונים מתוך הסקר החברתי 2010: שימוש במחשב ובאינטרנט

ממצאים עיקריים בקרב בני 20 ומעלה –

  • 71% משתמשים במחשב, 67% משתמשים באינטרנט.
  • השימושים השכיחים באינטרנט: חיפוש מידע (95%) ודואר אלקטרוני (86%).
  • 61% מאלה שאינם משתמשים במחשב, מעידים כי הסיבה לכך היא שאינם צריכים ו-57% מעידים כי אינם יודעים כיצד.
  • בקרב 81% מהאוכלוסייה עם ילדים בני פחות מ-18, הילדים משתמשים במחשב בבית. ל-36% מתוכם יש חסימת אתרים שאינם מיועדים לילדים, ו-62% מגבילים את הילדים במשך זמן השימוש במחשב.
  • מבין אלה שיש להם ילדים בני פחות מ-18 המשתמשים במחשב, 87% מסכימים כי יש לחסום אתרים בעלי תוכן לא מוסרי או מסוכן. עם זאת, רק כמחצית (43%) מההורים המצדדים בחסימת אתרים אכן התקינו במחשב בביתם חסימה.
  • כשני שלישים (66%) סבורים כי קיים חשש בקניית מוצרים ושירותים באמצעות כרטיס אשראי דרך האינטרנט. למעלה ממחצית (53%) מאלה שקנו דרך האינטרנט בשלושת החודשים האחרונים, מסכימים כי אכן קיים חשש בקנייה דרך האינטרנט.

 

תרשים של סוגי שימוש באינטרנט ומין על ידי בני 20 ומעלה

תיאור מילולי של התרשים