החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

שנתון החברה החרדית בישראל

החברה החרדית בישראל גדֵלה בשנים האחרונות בקצב מהיר ועוברת שינויים מואצים, תולדה של השתלבותה הבלתי נמנעת בחברה הכללית. שנתון "החברה החרדית בישראל", היוצא לאור על ידי המכון הישראלי לדמוקרטיה מאז שנת 2016, מבקש להסיט את המסך ולחשוף את העובדות באשר למגזר החרדי, ששיעורו למעלה מ-10% מאוכלוסיית המדינה. השנתון מכנס במקום אחד את רוב המידע הכמותי הקיים היום על החברה החרדית הישראלית ומשרטט תמונה שלמה ומעודכנת שלה על בסיס מידע סטטיסטי וניתוח נתונים בתחומים רבים וחשובים – דמוגרפיה, חינוך, רווחה ורמת חיים, תעסוקה, דפוסי הצבעה בבחירות לכנסת ואורחות חיים. בין היתר, השנתון חושף גם נתונים אודות צריכת האינטרנט ומאפייני השימוש במחשב של המגזר החרדי.