החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

על שימוש באינטרנט במגזר החרדי מתוך 'שנתון החברה החרדית 2017'

החברה החרדית בישראל בחרה להקים “חומות של קדושה", ואלה מפרידות בינה ובין שאר חלקי החברה הישראלית. היבדלות החרדים היא מקפת־כול כמעט ויש בה לא רק אמונות ודעות האופייניות להם בלבד, אלא גם היבטים פיזיים (מקומות מגורים משלהם), היבטים חינוכיים (זרמי חינוך עצמאיים ותוכנית לימודים שונה לחלוטין) היבטים סמליים (לבוש ומנהגים מובחנים) היבטים תרבותיים (ספרות ותקשורת מיוחדים להם) היבטים נורמטיביים )קיום מצוות בדרכם הם), היבטים ארגוניים (מוסדות וקהילות) והיבטים פוליטיים(מנהיגות רוחנית ומפלגתית).

"שנתון החברה החרדית בישראל" מבקש להסיט את המסך ולחשוף את העובדות באשר למגזר החרדי, ששיעורו למעלה מ־%10 מאוכלוסיית המדינה. השנתון חושף גם נתונים אודות צריכת האינטרנט והשימוש במחשב של המגזר החרדי בשנים 2016-2015.

בשנים האחרונות חלה עלייה של ממש בשיעור החרדים המשתמשים באינטרנט: 28% ב־2008-2009 ;38% ב־2010-2011 ;ו־43% ב־2015-2016 ;סך הכול עלייה של 34% .גם באוכלוסייה הלא־חרדית גדל שיעור המשתמשים באינטרנט, אך באופן מתון יותר (19%). העלייה בשימוש באינטרנט בקרב הנשים החרדיות מהירה יותר מהעלייה בקרב הגברים החרדים: בקרב הגברים החרדים חלה בשנים 2008-2016 עלייה מ־28% ל־39% ובקרב הנשים מ־28% ל־47%. העלייה בשימוש באינטרנט גם אצל הגברים וגם אצל הנשים נובעת מהחדירה רחבת ההיקף והממדים של הטכנולוגיה לעולם החרדי וכן מהפלטפורמות הרבות שאפשר להיכנס דרכן לאינטרנט, למשל טלפונים סלולריים חכמים. יש לשער שגם הגידול במספר המועסקים והסטודנטים החרדים משפיע על החשיפה של אוכלוסייה זו לאינטרנט ועל השימוש בו. ולכל אלו יש להוסיף את השינויים במאפייני תרבות הצריכה החרדית, שהאינטרנט משמש בה פלטפורמת רכישה, וכן את העובדה שיותר ויותר חרדים משתמשים ברשת כפלטפורמה חברתית (פייסבוק, ווטסאפ, טוויטר).

בשנים 2016-2015 47% מהנשים בחרדיות משתמשות באינטרנט, לעומת 84% מהנשים בקרב האוכלוסייה הלא-חרדית. 39% מהגברים החרדים משתמשים באינטרנט, לעומת 87% מהגברים הלא-חרדים.

38% מהחרדים משתמשים במחשב בשגרת יום העבודה, לעומת 63% מהלא-חרדים.

*תאריך הפרסום המדויק של השנתון אינו ידוע.

קישורים לנתונים ופרסומים נוספים: