החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

מגמות בחיבור לאינטרנט של אנשים עם מוגבלות (2010)

דוח של מיכל אלפסי ממשרד התמ"ת שהוכן לקראת הכנס השנתי השלישי של המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה. הדוח מציג ניתוח של נתונים מתוך הסקר החברתי 2002 ו-2010. להלן טבלה המרכזת את אחוזי השימוש במחשב ובאינטרנט בקרב אנשים עם מוגבלויות

   2010  
  מוגבלות מפריעה מאד מוגבלות מפריעה ממוצע בעלי מוגבליות ממוצע באוכלוסיה ללא מוגבלות
שימוש במחשב 47.6% 62.9% 58.1% 82.8%
יש מחשב בבית 91.8% 94.4% 93.4% 92.9%
מהם: עם חיבור ליאנטרנט 85.1% 88.5% 87.3% 89.3%
  2002
שימוש במחשב 24.7% 33.9% 30.3% 58.4%
יש מחשב בבית 46.4% 57.8% 53.4% 68.4%
מהם: עם חיבור לאינטרנט 47.9% 51% 49.9% 65%

*תאריך הפרסום המדויק של הדוח אינו ידוע.

קישורים לנתונים ופרסומים נוספים: