חזרה לעמוד הקודם

סקר עלויות שימוש באינטרנט סלולארי במצב נדידה במדינות ה-OECD (2011)

ישראל נמצאת במקום החמישי מבין מדינות ה-OECD בעלות הממוצעת של הורדת מגה בייט של מידע דרך הרשת הסלולארית בזמן נדידה (כאשר המכשיר מחובר לרשת חלופית במדינה זרה), עם עלות ממוצעת של 15$ (כלומר, ישנן רק 4 מדינות בהן העלות גבוהה יותר).

בעוד רוב ספקיות התקשורת הסלולארית במדינות ה-OECD מתמחרות את הגלישה הסלולארית במצב נדידה באופן אחיד או לפי מפתח כללי המחלק את המדינות השונות לשתיים או לשלוש קטגוריות, הספקיות בישראל יוצאות דופן משאר הספקיות בסקר בכך שהן מתמחרות כל מדינה בנפרד. 

הנתונים שנבדקו בסקר כוללים:

  • עלות שימוש במגה ביט אחד באותו יום.
  • עלות שימוש בחמש מגה ביט בחמישה מועדים שונים, תוך שימוש במגה ביט אחד בכל מועד (מחולקים בין ימים שונים אך בתקופה של שבוע אחד).
  • עלות שימוש בחמש מגה ביט באותו יום.
  • עלות שימשו בעשרים מגה ביט בעשרים מועדים שונים, תוך שימוש במגה ביט אחד בכל מועד (מחולקים בין ימים שונים בתוך 30 יום)
  • עלות שימוש בעשרים מגה ביט במועד אחד. 

קישורים לנתונים ופרסומים נוספים: