החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

תוצאות סקר מפתחי WEB (2013)

לקראת אירוע HTML5FEST שנערך בחסות איגוד האינטרנט הישראלי בחודש נובמבר התבקשו הנרשמים למלא סקר קצר העוסק בהרגלי התכנות שלהם. על הסקר השיבו 140 נשאלים,  18 נשים ו-122 גברים. 97 מהמשיבים הגדירו עצמם כמפתחים, 5 הגדירו את עצמם כמעצבים ו-31 כשילוב של השניים (השיבו "אחר"). להלן עיקרי הממצאים מתוך הסקר  –

  • כאשר נשאלו על התאמת הפיתוח למכשירים ניידים השיבו 64% מהנשאלים כי הם משתמשים בעיצוב מגיב (responsive design), כ-34% בנו אתר ייעודי למכשירים ניידים ו-31% לא עשו דבר בנידון.
  • כאשר התבקשו המפתחים לדרג את הידע שלהם בנושאי נגישות כ-54% דירגו את הידע שלהם ברמה בינונית בעוד 23% דירגו אותו כנמוך או גבוהה.
  • כ-69% מהנשאלים דיווחו כי הם אינם משתמשים בבדיקות קבלה (Acceptance testing) וכ-28% משתמשים בכליים חופשיים (למשל Selenium).
  • כ-55% מהמפתחים העידו כי אין להם זמן לערוך בדיקות יחידה (Unit Testing) ו-18% הצהירו כי הם אינם מאמינים בבדיקות יחידה.
  • 76% מהמפתחים הצהירו כי הם לעולם לא משתמשים בפריסת טבלה (Table-Layout), כ-16% משתמשים בה מידי פעם ורק 8% משתמשים בה לעיתים קרובות או תמיד.

להלן טבלאות המרכזות את התשובות הנגועות לשימוש בספריות וטכנולוגיות

 

באיזו סביבת פיתוח את\ה משתמש\ת?

אחר

50%

Eclipse

26%

Aptana Studio

16%

NetBeans

11%

vim

11%

IntelliJ IDEA

9%

לא משתמש

9%

Webstorm/Phpstorm

8%

gedit

5%

Komodo IDE

4%

NuSphere PhpED

1%

Oracle JDeveloper

1%

Anjuta

0%

 

100%

 

באילו ספריות גאווה סקריפט את\ה משתמש\ת?

Jquery

95%

אחר

31%

MooTools

12%

לא משתמש

12%

prototype

4%

YUI

4%

dojo

2%

script.aculo.us

1%

 

באילו ארכיטקטורות את\ה משתמש\ת?

לא משתמש

51%

Backbone.js

26%

Angular.js

10%

אחר

10%

Knockout.js

9%

Google Web Toolkit

8%

Javascript MV

6%

Google Closure

4%

ember.js

4%

sammy.js

1%

spine.js

1%

 

באיזה שלד (framework ) את\ה משתמש\ת?

JS-Test-Driver

4%

Sinon

1%

Jasmine

13%

QUnit

4%

אין לי זמן לבצע unit tests.

55%

אני לא מאמין ב unit testing 

18%

אחר

20%