החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

שימוש באינטרנט בקרב תלמידי ישיבות (2012)

סקר של משרד התמ"ת שמטרתו לבחון את יחסם של תלמידי ישיבות חרדים להשתלבות בלימודים כלליים. הסקר הקיף כ-400 תלמידי ישיבות בגילאי 17 עד 20. אוכלוסיית המחקר חולקה לפי שיוך עדתי  (ליטאית, חרדית וספרדית) ורמת הישיבה (עלית, בינונית ו-"לייט"). להלן הממצאים העיקריים הנוגעים לשימוש באינטרנט שנמצאו בסקר –

  • בממוצע לרבע מכלל התלמידים מהזרמים השונים יש אפשרות להשתמש באינטרנט מביתם. להלן טבלה עם התפלגות מקומות השימוש באינטרנט לפי זרמים –
  זרם חרדי
מקום השימוש ספרדים חסידים ליטאים ישיבה תיכונית חרדית
בבית 33% 17.4% 15.1% 50%
בסלולרי, קפה אינטרנט או ספרייה 24% 11.6% 24.4% 0%
אצל קרובי משפחה או לא משתמש בכלל 43% 70.9% 60.5% 50%
  • בנוסף לטבלה המוצגת מעלה, נערך פילוח נוסף שהתייחס לרמות השונות של הישיבות שנבדקו. מפילוח זה עולה כי שבקרב הישיבות הספרדיות הטובות והבינוניות רק ל-28% מהתלמידים יש אפשרות להשתמש באינטרנט מהבית, אולם בקרב בחורי הישיבה הספרדים בישיבות "לייט" שיעור המשתמשים באינטרנט עלה ל-46%. מגמה זאת נצפתה גם בישיבות החסידיות והליטאיות, בהן נמצא כי בישיבות "לייט" כ-19% ו-24% (בהתאמה) משתמשים באינטרנט מהבית (ביחס ל-15% ו-10% בשאר הישיבות).

*תאריך הפרסום המדויק של המחקר אינו ידוע.