עוד בנושא PPT

יישום חוק חופש המידע בממשלה- דו"ח שנתי 2015

הד"וח השנתי של היחידה הממשלתית לחופש המידע בוחן את יישום החוק במשרדי הממשלה ויחידות הסמך, וכן את פעילות היחידה בשנה זו. מטרת הדו"ח היא לשקף את המצב הקיים בתחום זה, להציף את הכשלים הדורשים תיקון ולהמליץ על פעולות לתיקון המצב.הדוח…

המשיכו לקרוא כתבה זו

סקרי האקלים במבחני המיצב תשע"ג

סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית הינם חלק מסקרי המיצ"ב השנתיים שעורך משרד החינוך במטרה לספק תמונת מצב מקיפה ומגוונת של בתי הספר במדינה. בשונה מהפרקים האחרים, הבוחנים את רמת התלמידים במקצועות הליבה, מדדי האקלים נועדו לבחון נושאים חברתיים וחינוכיים הקשורים לסביבת…

המשיכו לקרוא כתבה זו

סקר עורכים – ויקיפדיה העברית

לקראת כנס אקדמיית ויקיפדיה שהתרחש השנה נערך סקר בקרב העורכים הרשומים של האנציקלופדיה המקוונת. הסקר עסק, בדומה לנושא הכנס, במיעוט הנשים התורמות למיזם. בסקר השתתפו 320 עורכים שענו על שאלון מקוון שהתפרסם באתר העברי. להלן ממצאים עיקריים מתוך הסקר -

המשיכו לקרוא כתבה זו

סקר חדשנות ותשלומים מקוונים מהנייד

מחקר "Innovation and the online payment realm" נערך על ידי  חברת מאסטרקארד באמצעות חברת המחקר רותם TRI. המחקר הקיף 505 נשאלים בפאנל אינטרנטי ועסק בחדשנות והשפעתה על הרגלי הקנייה המקוונים של מחזיקי כרטיסי אשראי בישראל.  להלן נתונים מרכזיים מתוך המחקר…

המשיכו לקרוא כתבה זו

שימוש במכשירים ניידים באירופה והמזרח התיכון

המחקר, שהינו חלק מפרוייקט Think with Google, נועד לבחון את השימוש במכשירים ניידים באירופה והמזרח התיכון. במסגרת המחקר נדגמו בישראל 1,001 נשאלים בגילאי 16 ומעלה המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת. להלן ממצאים עיקריים מתוך המחקר -

המשיכו לקרוא כתבה זו

התנהגות גולשים בזמן החגים

דוח הועדה למדרוג האינטרנט מציג את תוצאות מערכת המדידה של חברת גמיוס. הדוח החודשי מורכב מדירוג האתרים החברים בוועדה ומידע נוסף העולה ממדגם מייצג של כ-30,000 פאנליסטים מכלל האוכלוסייה. כחלק מניתוח הנתונים שעורכת הוועדה היא פרסמה בחודש אפריל השוואה בין…

המשיכו לקרוא כתבה זו

תחומי עניין של גולשים מישראל

דוח הועדה למדרוג האינטרנט מציג את תוצאות מערכת המדידה של חברת גמיוס. הדוח החודשי מורכב מדירוג האתרים החברים בוועדה ומידע נוסף העולה ממדגם מייצג של כ-30,000 פאנליסטים מכלל האוכלוסייה.הדוח לחודש דצמבר הכיל נתונים על תחומי ההתעניינות של גולשים מישראל באתרי…

המשיכו לקרוא כתבה זו

חיפוש מידע פיננסי ברשת

המחקר, שהינו חלק מפרוייקט Think with Google, נועד לבחון את ההשפעה של חיפוש מידע באינטרנט על רכישה של כלים פיננסים. הסקר כלל 899 משתמשי אינטרנט בגילאי 18 עד 65 שהיוו מדגם מיצג של האוכלוסייה היהודית. להלן ממצאים עיקריים מתוך המחקר -

המשיכו לקרוא כתבה זו