בחזרה לעמוד הקודם

משרד המשפטים - הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע

עוד בנושא משרד המשפטים - הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע

עמדות בנושא מידע אישי 2009

הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע (הפועלת תחת משרד המשפטים) ערכה סקר בנושא הגנת המידע האישי בישראל ומודעות הציבור לנושא. הסקר בוצע ע"י מכון "שילוב - MillwardBrown" ובמסגרתו רואיינו 529 נשאלים במדגם כלל ארצי מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל. להלן ממצאים עיקריים מהמחקר -

המשיכו לקרוא כתבה זו