חזרה לעמוד הקודם

עמדות בנושא מידע אישי 2009

הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע (הפועלת תחת משרד המשפטים) ערכה סקר בנושא הגנת המידע האישי בישראל ומודעות הציבור לנושא. הסקר בוצע ע"י מכון "שילוב – MillwardBrown" ובמסגרתו רואיינו 529 נשאלים במדגם כלל ארצי מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל. להלן ממצאים עיקריים מהמחקר –

  • 70% מהנשאלים סברו כי המידע האישי בישראל אינו מוגן כראוי.
  • רוב הנשאלים (79%) סברו שמודעות הציבור לתחום ההגנה על מידע אישי נמוכה.
  • 81% מהנשאלים סברו כי נדרשת הסכמתם בכדי לעשות שימוש במידע אודותיהם.
  • 76% מהנשאלים סברו כי החוק בישראל מאפשר להם לתבוע בהליך משפטי פיצויים בשל הפרת חוק הגנת הפרטיות.
  • 69% מהנשאלים הביעו דאגה מהשארת מידע אישי באינטרנט.
  • רק 22% מהנשאלים סברו כי העברת מידע על ידם באמצעות האינטרנט בטוחה יחסית, 70% סברו כי היא אינה.
  • רק 8% מהנשאלים דיווחו כי הם בודקים תמיד מהי מדיניות שמירת הפרטיות של האתרים אליהם גלשו, 18% בדקו בדרך כלל, 20% בדקו לעיתים רחוקות ו-42% לא בדקו מעולם.
  • 57% מהנשאלים  שמעו על כלים/ טכנולוגיות המגבילים או מונעים איסוף מידע מהמחשב האישי ע"י גורמים זרים. כמחצית מהם (35%) השתמשו בכלים אלו בשלב כלשהו.

*תאריך פרסום הסקר המדויק אינו ידוע.