בחזרה לעמוד הקודם

ממשלת ישראל - ממשל זמין

מערך ממשל זמין הוקם באגף החשכ"ל במשרד האוצר ופועל להקמת תשתיות כלל ממשלתיות שמסייעות למשרדי הממשלה להעניק שירותים לציבור דרך רשת האינטרנט. למידע נוסף ראו אתר ממשל זמין

עוד בנושא ממשלת ישראל - ממשל זמין

דוח ממשל זמין 2013

דו"ח ממשל זמין הינו פרויקט ממשלתי המודד ומקדם את השימוש של משרדי ממשלה ורשויות בטכנולוגיות מידע. הדו"ח לשנת 2013 מציג מגוון מדדים הבוחנים אספקטים שונים של ממשל אלקטרוני ומקיף 41 משרדי ממשלה. בדוח אפשר למצוא דירוג של אתרי הממשלה  לפי…

המשיכו לקרוא כתבה זו

סקר שימוש בממשל זמין 2005

הנתונים המובאים להלן הן תוצר של שני סקרים טלפונים שנערכו על ידי פרויקט ממשל זמין. הסקרים בחנו את המודעות והשימוש של הציבור במערך ממשל זמין באינטרנט. הסקרים הקיפו1,002  מרואיינים בגילאי 18+, הנוהגים לגלוש באינטרנט. להלן עיקרי הממצאים -

המשיכו לקרוא כתבה זו