החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

דוח ממשל זמין 2011 – היענות משרדי ממשלה לפניות בנושא חוק חופש מידע באינטרנט

ממצאים עיקריים –

  • בשנת 2010 נערכו למעלה מ-2.9 מליון עסקאות בשירות התשלומים הממשלתי. הנתון מהווה עלייה של 25% ביחס לשנת 2009.
  • בשנת 2010 בוצעו 3,255,366 הורדות טפסים ו-638,620 שליחות טפסים דרך שירות הטופס הלאומי. הנתון מהווה עלייה של כ-60% בהיקף השימוש משנת 2009.
  • האתר הממשלתי המוביל בכניסות חודשיות ממוצעות הינו אתר משרד החינוך, אחריו משרד החוץ, משרד האוצר, רשות שדות התעופה ולאחר מכן מינהל מקרקעי ישראל.
  • מדירוג נגישות שנעשה לפי תקן הנגישות של איגוד האינטרנט העולמי שנת 2008 (Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0) עולה כי משרד התחבורה קיבל את הניקוד הגבוהה ביותר, ולאחריו בסדר יורד בנק ישראל, משרד המשפטים, המשרד לשרותי דת ומשרד החוץ.
  • חמשת האתרים הממשלתיים המובלים בכמות הטפסים המקוונים הם הרשות לניירות ערך, רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול, המשרד לקליטת עלייה, המוסד לביטוח לאומי ומשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה בסדר יורד.

טבלת כניסות חודשיות ממוצעות

הטבלה המובאת כאן מציגה את עשרת האתרים הממשלתיים המובילים על פי סך כל המבקרים (Visitors) החודשיים באתר.

טבלת כניסות חודשיות ממוצעות

כמות כניסות חודשיות 2011 שם המשרד / רשות  
3,426,112 משרד החינוך 1
1,172,115 משרד החוץ 2
1,094,284 משרד האוצר 3
673,928 רשות שדות תעופה 4
650,000 מינהל מקרקעי ישראל 5
640,604 הנהלת בתי המשפט 6
637,670 משרד המשפטים 7
624,318 רשות לניירות ערך 8
500,000 משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה 9
500,000 רשות השידור 10

* חשוב לשים לב כי בנתונים המוצגים כאן ובאתר ממשל זמין ההתייחסות לנתוני 2011 מבטאת איסוף נתונים מדוח 2010 המתייחס לנתונים גולמיים שנאספו בשנת 2009.