החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

תוצאות הבחירות לוועד המנהל לשנת 2022

הוועד המנהל המכהן בהתנדבות, נבחר ע"י חברי העמותה ואמון על התוויית המדיניות, המטרות והפעילות של איגוד האינטרנט הישראלי. הבחירות לוועד העמותה מתקיימות אחת לשנה. ככלל, ועד העמותה כולל 7 חברים. תקופת הכהונה של כל חבר ועד היא 3 שנים.

תוצאות הבחירות לשנת 2022

להלן תוצאות הבחירות, שהסתיימו היום (22/12/22) בשעה 12:00, לאחר תקופת הצבעה בת 48 שעות.

ד"ר האמה אבו-קשק – 51 קולות מכלל הבוחרים

עו"ד קרן אלבורג-רימון – 46 קולות מכלל הבוחרים

הנבחרות יצטרפו אל חברי הוועד המכהנים בהתנדבות: ד"ר שרון בר-זיו, עו"ד ורד זליכה, אבי נגר, ד"ר תומר סיימון, אורי שדות.

שיעור ההצבעה עמד על כ-53%.

ברכות לזוכות – אנו מברכים על הצטרפותכן. ליתר המתמודדים – תודה על הנכונות והרצון להיות חלק משפיע, נשמח להמשך מעורבותכם.

תודות

חברי הוועד המנהל והצוות המקצועי של איגוד האינטרנט מבקשים להודות לחבר הוועד היוצא –רמי מלאכי, על כהונתו המשמעותית בוועד המנהל ועל תרומתו הרבה לאיגוד.

ולוועדת הבחירות, המורכבת מחברי עמותה מתנדבים והגוף המבקר של העמותה, אשר ניהלה את סדרי הבחירות, ופיקחה על תקינותן: דן תל-ניר (יו"ר), גרי מנדלסון, דורון שפרן, רו"ח רני רבין- הגוף המבקר של האיגוד, ולעו"ד טל קפלן, היועץ המשפטי שליווה את הוועדה כמשקיף.

פרוטוקול ישיבת סיכום הבחירות והתפלגות התוצאות – זמינים לצפייה חופשית.

פרוטוקול ישיבת הסיכום של ועדת הבחירות 2022