חזרה לעמוד הקודם

בחירות 2022

 

הוועד המנהל המכהן בהתנדבות, נבחר ע"י חברי העמותה ואמון על התוויית המדיניות, המטרות והפעילות של איגוד האינטרנט הישראלי.

הבחירות לוועד העמותה מתקיימות אחת לשנה. ככלל, ועד העמותה כולל 7 חברים. תקופת הכהונה של כל חבר ועד היא 3 שנים.עפ"י תקנון העמותה, ייבחרו השנה 2 חברי ועד חדשים שיצטרפו לוועד. מוזמנים להכיר את נבחרת המועמדים.ות לשנת 2022!

תקופת הבחירות

הליך ההצבעה לבחירות לוועד המנהל של האיגוד יחל ביום שלישי 20 בדצמבר 2022, בשעה 12:00, ויימשך עד ליום שלישי 22 בדצמבר 2022, בשעה 12:00 
ההצבעה תתבצע באמצעות מערכת הצבעות מקוונת – חברי/ות האיגוד הזכאים להצביע, יקבלו קישור אישי להצבעה באמצעות מייל ומסרון – עם פתיחת הליך הבחירות.

ועדת הבחירות

תפקידה של ועדת הבחירות הנו לפקח על הליך הבחירות לוועד המנהל באיגוד האינטרנט הישראלי, לקבוע את סדרי ונהלי הבחירות והטיפול ביישומם, לרבות – מתן הודעות על בחירות וקריאות להצגת מועמדות, בדיקת עמידת המועמדים בקריטריונים שמציב חוק העמותות והתקנון, פרסום המועמדים, משך תקופת הבחירות, וידוא זהות הבוחרים, ספירת הקולות ופרסום התוצאות.

פרוטוקולי ישיבות ועדת הבחירות מתפרסמות באתר האיגוד בשקיפות מלאה

להלן שמות החברים שהציעו מועמדותם ומונו ע"י הוועד המנהל לכהן בוועדת הבחירות לשנת 2022:

  • גרי מנדלסון
  • דורון שפרן
  • דן תל-ניר

לחברי העמותה לעיל, יצטרף כחלק מהוועדה גם רו"ח רני רבין, הגוף המבקר של העמותה. בנוסף, היועץ המשפטי של העמותה, עו"ד טל קפלן, משמש כמשקיף בוועדה לאורך כל תקופת הבחירות.

ועדת הבחירות תשמח לסייע בכל שאלה, במייל (דואר אלקטרוני)שכתובתו: [email protected]

חשוב: חברים המעוניינים לעדכן את כתובת הדוא"ל למשלוח ההודעות על הבחירות, מתבקשים לכתוב אל: [email protected]

מידע נוסף