ד"ר שרון בר-זיו, נשיאת האיגוד

מכתב פנייה לבוחרים

החזון שלי ומצע בחירות

מהפכת המידע נתפסת, ובצדק, כמהפכה הגדולה ביותר מאז המהפכה התעשייתית. מהפכה זו מאופיינת בגידול רחב היקף בזרימה של מידע באמצעות רשת האינטרנט, והיא משנה באופן דרמטי את פניה של החברה האנושית. שינוי זה בא לידי ביטוי במגווון היבטים, בהם היבטים כלכליים הנוגעים בפעילותן של חברות ענק הפועלות כמתווכות ברשת, היבטים חברתיים מגוונים הנוגעים בפעילות המתקיימת ברשתות החברתיות ומשנה את המודלים המסורתיים ליצירה וצריכה של תוכן וכן היבטים פוליטיים הנוגעים להשפעה ולעיצוב השיח הציבורי והמשטר הדמוקרטי באמצעות הרשת.

הרשת היא זירה דינמית המתפתחת במהירות, אשר לאורך כל שנות התפתחותה מאתגרת תפיסות וערכים חברתיים. אתגרים אלו אינם מתמצים בצורך ביצירת התאמה פורמאלית בלבד של ההסדרים הרגולטוריים והמשפטיים הקיימים, אלא הם מחייבים בחינה קבועה של הערכים המעצבים את החברה האנושית ועומדים בבסיסם של ההסדרים הקיימים לצד חשיבה מחודשת לגבי האופן שבו אלו באים לידי ביטוי בסביבת המידע, מעצבים אותה ומעוצבים על ידה.

יחסי הגומלין שבין ערכים ובין סביבת המידע הם המצויים בבסיס החזון שלי לפעילות באיגוד האינטרנט. מטרתי היא סיוע ב ביסוס איגוד האינטרנט הישראלי כגורם אזרחי המקדם שיח ציבורי רחב, שיח עם מקבלי החלטות, לצד קידום מחקר אשר יהוו יחדיו תשתית מבוססת לעיצוב מדיניות בנושאים כגון נגישות לרשת תוך הקפדה על שוויון ונייטרליות הרשת, עיצוב תוכניות חינוכיות המיועדות לילדים ולנוער למטרת קידום ערכי "אזרחות דיגיטלית" לקידום מיומנויות מידע וטכנולוגיה מתקדמות ולשם התמודדות עם תופעו ת שליליות כמו אלימות ברשת, עיצוב מדיניות להגברת מהימנות התכנים ושקיפות המידע ברשת, עיצוב תכניות ל תמיכה בנפגעי עבירות שונות ברשת ועידוד הנגשת מאגרי מידע דיגיטליים לצרכי מחקר.

האני מאמין שלי

אני מאמינה בכוחם של ידע ומידע לקדם את החברה האנושית תוך עידוד לביטוי, יצירתיות וחדשנות. לשם כך נדרשת מדיניות המעודדת נגישות שוויונית לידע, ניהול תוצרי הידע בהתאם לאינטרס הציבורי והסדרת השימוש הראוי בידע, תוך עידוד פיתוח מיומנויות דיגיטליות של האוכלוסייה הישראלית המגוונת.

השכלה

אני בוגרת תואר ראשון (LL.B) במשפטים, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה (2004, )עם התמחות במשפט וטכנולוגיה; הסמכה לעריכת דין בשנת 2005, תואר שני (LL.M, בהצטיינות) במשפטים, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה, במסגרת המסלול הישיר לדוקטורט (2007); תואר שלישי ( Ph.D) במשפטים (2013), בהנחיית פרופ' ניבה אלקין-קורן. עבודת הדוקטורט שלי עסקה במסחור ידע וטכנולוגיות שמקורם במגזר המו"פ הממשלתי, באמצעות קניין רוחני.

ניסיון מקצועי

אני בעלת ניסיון עשיר במחקר והוראה בתחומי המשפט והטכנולוגיה. החל משנת 2015 אני חברת סגל בבית הספר למשפטים, המכללה האקדמית ספיר. במקביל, בשנים האחרונות, הייתי מרצה באוניברסיטה העברית, אוניברסיטת חיפה, המכללה למנהל והמרכז האקדמי למשפט ועסקים.

המחקר שלי מתמקד בבחינת מנגנונים משפטיים המשפיעים על התפתחות של ידע והפצתו, בעידן המידע. כך למשל פרסמתי מאמרים העוסקים באכיפת זכויות יוצרים ברשת (ביחד עם פרופ' ניבה אלקין-קורן), בהסדרת תהליכי התממה של מאגרי מידע ממשלתיים (ביחד עם פרופ' טל ז'רסקי), בהיבטים מגדריים של מסחור ידע אקדמי (ביחד עם פרופ' מרים מרקוביץ'-ביטון ופרופ' אורית פישמן-אפורי), ובעידוד שימוש משני במאגרי מידע ציבוריים לצורך עידוד חדשנות. כל המאמרים פורסמו בבמות אקדמיות שפיטות בארץ ובחו"ל.

פעילות ההוראה שלי מתמקדת בתחומי הקניין הרוחני, סוגיות משפטיות בעידן המידע, משפט ויזמות ועוד. בשנים האחרונות יזמתי הקמתה של הפרקטיקה לתמיכה משפטית בחדשנות ויזמות, אשר מעניקה שירותים משפטיים ליזמים בראשית דרכם באמצעות סטודנטים מצטיינים.

בנוסף, אני משתתפת בכנסים מקומיים ובינלאומיים ומציגה בהם נושאים בתחומי התמחותי.

לצד פעילותי האקדמית, אני משמשת כמומחית של ארגון הקניין הרוחני העולמי (World Intellectual Property Organization, WIPO), ומייעצת בנושאים הנוגעים למשפט, מידע וחדשנות.

כישורים

אני מביאה עמי ניסיון עשיר ומגוון בעולם המשפט וטכנולוגיה, הכולל ניסיון מחקרי, ניסיון בהוראה והרצאות לקהילה המקצועית ולציבור, יכולות ניהול פרויקטים רחבי היקף וקידום נושאים הקשורים בפעילותי מול מקבלי החלטות ומעצבי מדיניות.