חזרה לעמוד הקודם

קול קורא: בחירת חברים/ות לוועדת ההיגוי לשירותי התשתית של איגוד האינטרנט הישראלי

באיגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) פועלת ועדת היגוי לשירותי התשתית של האיגוד. לוועדת ההיגוי מעמד ציבורי חשוב מתוקף תפקידה והיא מורכבת מאנשי מקצוע בקהילת האינטרנט, חברי וועד מנהל והדרג המקצועי של האיגוד. בעקבות סיום התפקיד של שני חברים, קורא האיגוד למועמדים מהציבור להציע מועמדותם.

ועדת ההיגוי, מנחה מקצועית את פעילות התשתית המנוהלת ע"י איגוד האינטרנט, הכוללים את ניהול מרשם שמות המתחם תחת רמת המתחם העליונה של ישראל .IL, ניהול והפעלת מחלף האינטרנט הישראלי (IIX – Israeli Internet eXchange) ונושאי תשתית נוספים. הוועדה מתווה את דרך הפעילות, ואף מפקחת עליה באופן שוטף.

הרכבה: שלושה נציגים חיצוניים, שני חברי וועד מנהל של האיגוד, המכהנים בהתנדבות, ובנוסף – מנכ"ל האיגוד ומנהל שירותי התשתיות של האיגוד. חברי הוועדה נדרשים להשתתף בישיבות הוועדה לכל הפחות אחת לחודשיים.

חברים בה כיום: לביא שיפמן (חבר ועד מנהל המשמש כיו"ר), יעקב נבות (חבר ועד מנהל), דר׳ נחמן אורון (חבר חיצוני), בועז דולב (חבר חיצוני), פרופ׳ טל זרסקי (חבר חיצוני) ועו"ד יורם הכהן (מנכ"ל האיגוד).

בעקבות סיום התפקיד של שני חברי ועדה (בועז דולב ודר׳ נחמן אורון), הוקמה ועדת איתור שתפקידה לאתר שני חברים מתאימים.

הכהונה הינה בהתנדבות.

הליך הבחירה

לצורך פיקוח על תהליך הבחירה, הסמיך האיגוד ועדת איתור אשר חבריה הם: פרופ׳ קרין נהון (יו״ר הוועדה, נשיאת האיגוד וחברת הוועד המנהל), נתן גביש (חבר הוועד המנהל) וחברי העמותה – דורון שקמוני ורימון לוי.

ועדת האיתור קוראת למועמדים מהציבור הרואים עצמם מתאימים להציע את מועמדותם או להציע הצעות למועמדים ראויים, וכמו כן, רשאית ליזום פנייה למועמדים שנמצאו ראויים על ידה.

בתום הליך הבחירה, תגיש ועדת האיתור את המלצותיה לוועד המנהל של האיגוד. המועד המשוער לסיום הליך הבחירה הנו 22 בפברואר 2017.

תחילת הפעילות צפויה בסמוך לאישור המועמדות על ידי ועדת האיתור.

הקריטריונים להצגת מועמדות

א. ידע בתחום שירותי תשתית האינטרנט בכלל ובתחום רישום שמות מתחם בפרט.
ב. הבנה כללית במוסדות משילות אינטרנט, תפקידי ICANN , IETF RIPE ומוסדות שונים הנוגעים למדיניות וארכיטקטורה של רשת האינטרנט.
ג. יתרון משמעותי לבעלי ניסיון מקצועי במילוי תפקידים בתחומים דומים- בגופים ציבוריים או טכנולוגיים

לתשומת לב: חל איסור כהונה בוועדת שרותי התשתיות על כל מי שמשמש בתפקיד כלשהו אצל אחד מרשמיו המוסמכים של האיגוד ו/או אצל בעל רישיון גישה לאינטרנט מטעם משרד התקשורת.

להגשת מועמדות

אנא שילחו קו"ח – בצירוף הסבר קצר מדוע הנכם מעוניינים לכהן בתפקיד וכן פירוט הניסיון הרלוונטי לחברות בוועדת ההיגוי – לכתובת [email protected].

הגשת המועמדות עד ליום 15.02.2017