חזרה לעמוד הקודם

מסמכים והצעות

בקשות לקבלת הצעות, קול קורא לביצוע מחקרים והרצאות וכן מסמכים רשמיים של איגוד האינטרנט.