חזרה לעמוד הקודם

קול קורא להעלאת הצעות למסמכי מדיניות לשנים 2021-2020

איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) מוביל, כחלק מפעילות המדיניות הציבורית שלו, כתיבה וקידום של מסמכי מדיניות בנושאים שונים הקשורים לאינטרנט בישראל. מסמכי המדיניות עוסקים בסוגיות שונות – טכנולוגיות, משפטיות, חברתיות, חינוכיות וציבוריות – הנוגעות לחיינו הדיגיטליים, כפרטים וכחברה. מטרתם לייצר תשתית ידע מעמיק ואיכותי שתאפשר לגבש המלצות מעשיות ולקדם מדיניות שתעצב מרחב דיגיטלי ואינטרנטי חופשי, מתקדם, בר-קיימא ובטוח בישראל; ולעורר דיון מקצועי וציבורי מבוסס מידע וידע.

אנו מזמינים את הציבור הרחב לקחת חלק ולסייע לגיבוש רשימת המסמכים הפוטנציאלית באמצעות העלאת נושאים וסוגיות לכתיבה לשנים 2020-2021.

הנושאים שיוצעו יבחנו ע"י הצוות המקצועי באיגוד ואלה שיבחרו יובאו להחלטת הוועד המנהל.

האיגוד סיים עד היום כתיבתם של 4 מסמכי מדיניות. 3 מסמכי מדיניות נוספים נמצאים בשלבים שונים של הכנה. למסמכים שנכתבו השפעה רחבה על התחום לגביהם נכתבו והמלצותיהם נלמדו, ובחלק מהמקרים אף יושמו, ע"י משרדי ממשלה וגופים שונים.

מסמכי המדיניות שנכתבו עד היום באיגוד (ניתן לעיין במסמכים עצמם כאן):

  • פרטיות ילדים בעידן הדיגיטלי.
  • מדיניות הטמעת IPv6 בישראל.
  • "זכרונות דיגיטליים": מדיניות להסדרת גורלם של תוכן ומידע דיגיטליים לאחר המוות.
  • האינטרנט בחברה הערבית בישראל.
  • מדיניות מוצעת לקידום האינטרנט של הדברים בישראל – נמצא בשלבי ביקורת לקראת פרסום.
  • מדיניות מוצעת ליישום טכנולוגיית בלוקצ'יין בישראל – נמצא בשלבי ביקורת לקראת פרסום.
  • מדיניות מוצעת ליישום טכנולוגיית 5G בישראל – נמצא בתהליכי הכנה.
שלחו הצעה

הצעות תתקבלנה עד ה- 6 לינואר, 2020