חזרה לעמוד הקודם

בקשה לקבלת הצעות – ייעוץ משפטי

איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) מבקש לקבל הצעות למתן שירותי ייעוץ משפטי לכלל פעילות העמותה לתקופה של שלוש שנים, עם אופציה לאיגוד להארכה של התקופה בשנתיים נוספות.

אפיון השירותים הנדרשים

האיגוד נדרש לשירותים משפטיים מגוונים, שעיקרם הן סוגיות מורכבות של משפט וטכנולוגיה, ובנוסף נדרש ייעוץ משפטי כללי לפעילותה של העמותה, לרבות דיני עבודה, דיני עמותות והתקשרויות מסחריות של העמותה עם ספקים והסכמי שיתוף פעולה עם שותפים לפעילות.

להלן פירוט סוגי הידע הנדרשים לצורך מתן ייעוץ משפטי לעמותה:

 1. ניהול מרשם שמות מתחם מדינתי – נדרש ידע עמוק ורחב בסוגיות של משפט וטכנולוגיה, תוך יכולת התמקצעות בשלל ההבטים של ניהול מרשם שמות מתחם (domain name registry) לאומי מסוג ccTLD (Country Code Top Level Domain) של מרחב .IL. עיקר הנושאים להם נדרש ייעוץ משפטי הינם היבטים חוזיים-התקשרותיים עם רשמי שמות מתחם (domain name registrars) ומחזיקי שמות מתחם (domain name holders), משפט אזרחי ומנהלי הקשור לניהול המרשם, וסוגיות בינלאומיות-השוואתיות של פעילות המרשם.
 2. ניהול מחלף תקשורת ניטרלי דוגמת IIX (Israeli Internet eXchange) – נדרשת הכרות מעמיקה עם רגולציית התקשורת המקומית, ויכולת התמקצעות בהיבטים החוזיים של התקשרות ספקי הגישה לאינטרנט (ISP) למחלף.
 3. נדרשת הכרות מעמיקה עם חוזי שירותים ואספקת חומרה ותוכנה לפעילות טכנולוגית, לרבות הבנה בסוגיות של קוד פתוח. בנוסף, נדרש ידע בהתקשרויות רגילות עם ספקי ציוד ושירות שונים.
 4. לפעילות הציבורית של האיגוד בסוגיות של דמוקרטיית רשת נדרש ידע רחב ועמוק בסוגיות של משפט וטכנולוגיה והכרות עמוקה עם סוגיות של: חופש ביטוי בעולם הדיגיטלי, פרטיות במידע, זכויות יוצרים, הגנת סייבר, סימני מסחר, רגולציית טכנולוגיה, חופש מידע, ספאם, נגישות אתרי אינטרנט וכד'. נדרש ניסיון בניהול הליכים משפטיים בבתי משפט בנושאים הקשורים בטכנולוגיה ובהופעה בייצוג של גופים ציבוריים ועמותות בכנסת ובפורומים ציבוריים אחרים.
 5. נדרש ידע מקיף ורחב בכלל ההיבטים של דיני עבודה, לרבות הכרות עם סוגיות הקשורות בהעסקה של עובדי טכנולוגיה ועמותות מסוגו של האיגוד.
 6. נדרש ידע מקיף ורחב בכלל ההיבטים של דיני עמותות – כגון קביעת התקנון, ניהול אסיפה כללית, חובות פורמליות ורגולטוריות של עמותות, ייצוג מול רשם העמותות וכד'.

תנאים כלליים

 1. היקף השעות השנתי המוערך לכלל השירותים הנדרשים עומד על כ-450 שעות לשנה. על ההצעה לציין תעריפים מוצעים לשעות עבודה של המומחים הבאים: שותף מנהל המתמחה בסוגיות, שותף זוטר, עו"ד שכיר (שאינו שותף) ומתמחה. יש לקחת בחשבון כי צריכת השירותים על ידי האיגוד מוערכת בחלוקה הבאה: 5% שותף מנהל מומחה, 85% שותף זוטר מומחה, 10% מתמחה.
 2. ניתן להגיש הצעה משותפת לשני משרדים שתחומי התמחותם משלימים זה את זה. תנאי לאישור הסדר כזה יהיה הנחת דעתה של וועדת הבחירה באיגוד כי שיתוף פעולה זה יוכל להינתן לכל אורך זמן ההתקשרות וכי פיצול השירות לא יפגע באיכות וזמינות השירות המשפטי שיינתן.
 3. יש לצרף להצעה את המסמכים הבאים:
  • שמותיהם וקורות חייהם של עורכי הדין שיתנו שירותים בפועל (לא כולל מתמחים)
  • תיאור של הנסיון הרלוונטי של עורכי הדין המוצעים בסוגיות המשפטיות הנדרשות לאיגוד.
  • מומלץ לצרף מאמרים, כתבי טענות, פסקי דין והחלטות אחרות שעורכי הדין המוצעים כתבו או שייצגו במסגרת ההליך המשפטי בו נכתב פסק הדין או ההחלטה האחרת.
  • פרטי קשר של שלושה לקוחות ממליצים רלוונטיים להתמחויות המפורטות לעיל.
 4. דיני המכרזים אינם חלים על בקשה זו לקבלת הצעות. האיגוד אינו חייב לבחור את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא והוא רשאי לנהל משא ומתן עם המציעים.

יש לשלוח את ההצעות לכתובת הדוא"ל [email protected]

המועד האחרון להגשת ההצעות, עודכן: יום א' 02/04/2017

בקשה לקבלת הצעות – ייעוץ משפטי