חזרה לעמוד הקודם

בחירות 2018

הוועד המנהל הנבחר ע"י חברי העמותה, מכהן בהתנדבות ואמון על התווית המדיניות, המטרות והפעילות של איגוד האינטרנט הישראלי. חברי הוועד מהווים שותפים פעילים לתהליכי ייזום, קידום פרויקטים והשפעה על זירת האינטרנט בישראל.
עפ"י תקנון העמותה, ייבחרו השנה 4 חברי ועד חדשים שיצטרפו לוועד המכהן.
חברי וחברות האיגוד, שהנם בעלי זכות בחירה עפ"י התקנון, מוזמנים להכיר את המועמדים לוועד בבחירות הנוכחיות, להצביע ולהשפיע על הרכב האנשים שיובילו את איגוד האינטרנט הישראלי.