חזרה לעמוד הקודם

בחירות לוועד המנהל 2020-21

הזדמנות אמיתית להשפיע: הגישו מועמדות לוועד המנהל

אם עיצוב פני האינטרנט בישראל חשוב לכם, ואתם מעוניינים להשפיע על הניהול האסטרטגי וקביעת המדיניות של איגוד האינטרנט הישראלי – הציגו מועמדות לוועד המנהל.

חברים וחברות, הרואים עצמם כמתאימים לכהן בתפקיד, ועומדים בתנאי התקנון, יוכלו, במקרה שייבחרו, להשפיע, לקדם יוזמות ופרויקטים קיימים וחדשים ולהיות מעורבים בהחלטות הנוגעות לאינטרנט בישראל בכלל ולפעילות האיגוד בפרט. חברי הוועד (המכהנים בהתנדבות), נחשפים במהלך כהונתם למידע רב בנושא האינטרנט בישראל ובעולם.

מי רשאים להציג מועמדות וכיצד?

ועדת הבחירות של איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) קוראת לחברי וחברות האיגוד העומדים בתנאי התקנון, להציג את מועמדות לכהונה בוועד העמותה, כחלק מהליך הבחירות לשנת 2020

רשאים להציג מועמדות לכהונה כחברי ועד חברי עמותה אשר חברותם באיגוד הייתה בתוקף ברציפות במשך לפחות שנה קודם למועד פתיחת ההצבעה לבחירות החל השנה ביום שני ה- 21.12.2020. בנוסף, יוכלו להציג מועמדות גם חברים שחברותם הייתה בתוקף במהלך ארבעת החודשים שקדמו לראשית המועד שנקבע להצגת מועמדות ובלבד שהיו חברים באיגוד במהלך שנתיים מתוך חמש השנים שקדמו למועד זה. הצעה לנוסח הגשת מועמדות ולטופס המלצה ניתן למצוא מטה. תוכן טפסי המועמדות שיגישו המועמדים (ללא שמות הממליצים) יועלה לאזור הבחירות באתר האיגוד לצורך הצגת המועמדים בפני הבוחרים.

להלן המסמכים הנדרשים:

  • תיאור קצר הכולל פרטים אישיים, השכלה, עיסוק, ניסיון מקצועי ומצע הבחירות של המועמד/ת.
  • תמונת ראש באיכות טובה (בגודל 1,000*1,000 פיקסלים).
  • שלושה מכתבי המלצה מחברים אחרים באיגוד המעידים על היכרותם עם המועמד, בקיאותו בתחום האינטרנט ובתחומי פעילות האיגוד. (למעט אם המציא החבר המבקש להיות מועמד מכתבי המלצה באחת מחמש מערכות הבחירות האחרונות).

מועד אחרון להגשת המועמדות: יום חמישי, ה-26 בנובמבר, 2020, בשעה 12:00 בצהריים. לכתובת elections@isoc.org.il
(רצוי להקדים ולהגיש קודם למועד האחרון על מנת לאפשר תיקונים / השלמות במידת הצורך)

אודות הבחירות לוועד המנהל

איגוד האינטרנט הישראלי מנוהל ע"י שבעה חברי הנהלה, המכהנים בהתנדבות. הוועד המנהל אמון על התווית המדיניות והמטרות האסטרטגיות של איגוד האינטרנט בישראל.

ככלל, ועד העמותה כולל 7 חברים. תקופת הכהונה של כל חבר ועד היא 3 שנים, ובחירות לוועד העמותה מתקיימות אחת לשנה. בשנה זו מסיימים את כהונתם 2 חברי ועד: אבי נגר וקובי סלע.

במערכת הבחירות הנוכחית ובהתאם להוראות התקנון ייבחרו 2 חברי ועד.

תקופת הבחירות

תקופת הבחירות לוועד תהיה בת 48 שעות, אשר במהלכה יתאפשר לחברי העמותה הזכאים לכך להצביע באמצעות המערכת המקוונת. 

תקופת ההצבעה תחל ביום שני 21 בדצמבר 2020, בשעה 12:00, ותימשך עד ליום רביעי 23 בדצמבר 2020, בשעה 12:00.

ועדת הבחירות

ועדת הבחירות לוועד המנהל, מורכבת מחברי עמותה מתנדבים, הגוף המבקר והיועץ המשפטי של העמותה מלווה את הליך הבחירות.

תפקיד הוועדה לפקח על הליך הבחירות לוועד המנהל באיגוד האינטרנט הישראלי, לקבוע את סדרי ונהלי הבחירות והטיפול ביישומם, לרבות – מתן הודעות על בחירות וקריאות להצגת מועמדות, בדיקת עמידת המועמדים בקריטריונים שמציב חוק העמותות והתקנון, פרסום המועמדים, משך תקופת הבחירות, וידוא זהות הבוחרים, ספירת הקולות ופרסום התוצאות.

להלן הרכב ועדת הבחירות לשנת 2020:

  1. דן תל-ניר – יו"ר
  2. שחר פיס
  3. שמואל דרילמן
  4. רו"ח (משפטן) מני צמח – הגוף המבקר של האיגוד

את הוועדה מלווה כמשקיף היועץ המשפטי של האיגוד.

ועדת הבחירות תשמח לסייע בכל שאלה: elections@isoc.org.il
כמו כן, ניתן לפנות לועדת הבחירות בכל נושא אחר, באמצעות כתובת הדוא"ל: elections-committee@list.isoc.org.il

*חברי ועדת הבחירות מנועים מלהגיש מועמדותם במערכת בחירות זו

*חברים המעוניינים לעדכן את כתובת הדוא"ל למשלוח ההודעות על הבחירות, מתבקשים לכתוב אל:

members@isoc.org.il

מידע ומסמכים