חזרה לעמוד הקודם

בחירות לוועד המנהל 2020-21

אודות הבחירות

איגוד האינטרנט הישראלי מנוהל ע"י שבעה חברי הנהלה, המכהנים בהתנדבות. הוועד המנהל אמון על התווית המדיניות והמטרות האסטרטגיות של איגוד האינטרנט בישראל.

תקופת הכהונה של כל חבר ועד היא 3 שנים, ובחירות לוועד העמותה מתקיימות אחת לשנה. בשנה זו מסיימים את כהונתם 2 חברי ועד: אבי נגר וקובי סלע.

במערכת הבחירות הנוכחית ובהתאם להוראות התקנון ייבחרו 2 חברי ועד.

ההצבעה תתבצע באמצעות מערכת הצבעות מקוונת, כאשר הודעות מתאימות לצורך מימוש ההצבעה יישלחו לחברי העמותה הזכאים להצביע.

מידע אודות תקופת הבחירות, הזמנה להגשת מועמדות יתפרסם באתר האיגוד קודם למועד ההצבעה וכן יישלח במייל, מייד לאחר התכנסות ועדת הבחירות.

הזמנה: הציעו עצמכם כחברים בוועדת הבחירות לוועד המנהל של איגוד האינטרנט לשנת 2020!

מה עושה ועדת הבחירות ולמה חשוב להצטרף אליה?

ועדת הבחירות לוועד המנהל, מורכבת מחברי עמותה מתנדבים, הגוף המבקר והיועץ המשפטי של העמותה מלווה את הליך הבחירות.

תפקיד הוועדה לפקח על הליך הבחירות לוועד המנהל באיגוד האינטרנט הישראלי, לקבוע את סדרי ונהלי הבחירות והטיפול ביישומם, לרבות – מתן הודעות על בחירות וקריאות להצגת מועמדות, בדיקת עמידת המועמדים בקריטריונים שמציב חוק העמותות והתקנון, פרסום המועמדים, משך תקופת הבחירות, וידוא זהות הבוחרים, ספירת הקולות ופרסום התוצאות.

מי יכול לכהן בוועדה וכיצד מצטרפים?

הכהונה בוועדה הנה בהתנדבות, והיא פתוחה לכלל חברי האיגוד.

פעילות הוועדה מתבצעת בעיקר באמצעות דוא"ל ותקשורת טלפונית. בנוסף, מתקיימות שתיים-שלוש פגישות בזום.

ניתן להגיש מועמדות עד ליום 30/09/2020 בשעה 12:00 לדוא"ל: elections@isoc.org.il

*חברי ועדת הבחירות מנועים מלהגיש מועמדותם במערכת בחירות זו

חברים המעוניינים לעדכן את כתובת הדוא"ל למשלוח ההודעות על הבחירות, מתבקשים לכתוב אל:

members@isoc.org.il