חזרה לעמוד הקודם

מידע טכני

מערכת רשם-מרשם היא מערכת טרנזאקציות מבוססת XML. התקשורת עם המרשם נעשית באורח א-סינכרוני, כאשר יחידות המידע הן מסרי דואר אלקטרוני חתום בחתימה דיגיטלית (באמצעות PGP). בדומה, גם תשובות המערכת נשלחות כהודעות חתומות דיגיטלית. המערכת עושה שימוש בעקרונות, אובייקטים וטרמינולוגיה של משפחת פרוטוקולי ה- EPP, אם כי איננה יישום EPP מלא.

הרשמים נדרשים ליצור יישום צד-לקוח למערכת. איגוד האינטרנט אינו מספק יישום זה. לשם כך עומדת לרשות הרשמים סביבת בדיקה (test-bed), וכתנאי להסמכתם, יידרשו הרשמים, בין היתר, להציג צד לקוח המסוגל לבצע את טווח הפעולות המלא מול מרשם השמות.

לרשמים מסופק ממשק לאחזור מידע בזמן-אמת מן המרשם, לשם קבלת מידע ומעקב אחר אובייקטים (שמות מתחם ואנשי קשר) המנוהלים על ידם ופעולות הרישום שלהם.

לתשומת לבכם: המפרט הטכני יעודכן בקרוב, לקבלת פרטים יש לפנות אלינו בדוא"ל info-domains@isoc.org.il או בטלפון 03-9700900 שלוחה 1.

המפרט הטכני (Reference Manual) של המערכת (באנגלית)

רישום לסביבת הבדיקה

רשמים פוטנציאליים המעוניינים להתחבר לסביבת הבדיקה, מוזמנים לשלוח דוא"ל לכתובת  reg_testbed_admin@isoc.org.il הכולל:

 1. נושא: Testbed Registration Request
 2. שם מלא של הארגון המבקש להירשם.
 3. שם מלא של איש קשר.
 4. כתובת.
 5. מספר טלפון.
 6. מספר פקס.
 7. כתובת דוא"ל ראשית לקבלת הודעות משרת הרשם-מרשם של האיגוד.
 8. כתובת דוא"ל ראשית לקבלת הודעות דוא"ל רגילות.

עם המבקש יתואם מועד הגעה למשרדי איגוד האינטרנט, לשם החלפת מפתחות PGP.

על המבקש להצטייד בתעודת זהות ולהביא עימו את המפתח הציבורי שלו (בלבד) ע"ג מדיה, ואת פרטי ה- PGP ID של המפתח.

בנוסף, יש להביא מסמכי תאגיד הבאים:

 1. תעודת התאגדות, או העתק מאושר שלה.
 2. פרוטוקול החלטה של התאגיד הכוללת:
  • החלטה להצטרף לסביבת הבדיקה.
  • הצהרה שחתימה באמצעות מפתח ה- PGP שפרטי ה- PGP ID מפורטים בהחלטה, מהווה חתימה מחייבת של התאגיד.
  • מינוי האדם המופיע בפני האיגוד, תוך ציון פרטי זיהויו, כמיופה כוחו של התאגיד לצרכי החלפת המפתחות.
 3. יפוי-כח של התאגיד לאדם המופיע בפני האיגוד.

במעמד החלפת המפתחות יימסרו למבקש:

 1. מדיה עם המפתח הציבורי של האיגוד.
 2. פרטי ההרשמה הרלוונטיים.