חזרה לעמוד הקודם

ישוב מחלוקות: canna.co.il

פאנליסטית יחידה – עו"ד עדי ברקן-לב.

העתירה הוגשה על-ידי חברת י.מ. יבוא ישיר בע"מ ("העותרת"), המבקשת להעביר לרשותה את הזכויות בשם המתחם canna.co.il ("שם המתחם"), בו מחזיקה המשיבה, חברת כיכר גולומב בע"מ ("המשיבה").

ההחלטה ניתנה ביום 28.2.2021.

רקע ועיקר טענות הצדדים

 1. שם המתחם נרשם על שם המשיבה ב-15.9.2013;
 2. העותרת טענה, בין היתר, כי
  1. היא פועלת משנת 2003 בתחום הציוד הביתי לגידול צמחים וכי כחלק מפעילותה ביססה את המותג CANNA;
  2. היא מפעילה ובעלת האתר הפועל תחת שם המתחם וכן עמוד הפייסבוק CANNA;
  3. היא מחזיקה במלוא זכויות הקניין הרוחני במותג CANNA, כולל באתר הפועל תחת שם המתחם;
  4. רישום שם המתחם על שם המשיבה אינו משקף את סטטוס האתר בפועל;
  5. המשיבה מפרה את זכויותיה במותג תוך שהיא גורמת לעותרת נזקים;
  6. שם המתחם הוא טרנסליטרציה מדויקת למותג "קאנה" שלעותרת הזכויות בו;
 3. המשיבה טענה, בין היתר, כי
  1. סימן המסחר "קאנה" נרשם שלא כדין על-ידי העותרת, שכן נעשה בו שימוש ארוך שנים על-ידי עמותה הפועלת בתחום הקנאביס;
  2. הוגשה עתירה לביטול רישום סימן המסחר;
  3. רכשה את הזכויות בשם המתחם בשנת 2013, שילמה עבור תחזוקת ופיתוח האתר, וממשיכה לחדש את שם המתחם על חשבונה;
 4. הצדדים לא ציינו את החלטת ה- IL-DRP מיום 14.11.2016 שעסקה אף היא בשם המתחם, בה נקבע כי למשיבה (אותה משיבה בהחלטה זו) זכויות ואינטרס לגיטימי ביחס לשם המתחם.

להלן עיקר ממצאי ה- IL-DRP:

לאחר בחינת טיעוני הצדדים, הפאנל החליט שלא להמשיך ולדון בעתירה, מהטעם שהיא אינה מתאימה לדיון במסגרת מנגנון יישוב הסכסוכים, לאור אופיה העובדתי הסבוך והשאלות המשפטיות הרבות שעולות בה –

 1. ה- IL-DRP הוא הליך יישוב סכסוכים חלופי, המיועד ליתן מענה מהיר באשר למחלוקות שעניינן בהקצאת שמות מתחם תחת הסיומת IL. – זאת בהתאם לכללי רישום שמות המתחם תחת סיומת זו ("הכללים"). בעת רישום שם מתחם, כל מחזיק מסכים לציית לכללים אלו, לרבות המשיב. העותרת אף היא הסכימה לקבל את החלטת הפאנל בעת הגשת עתירתה.
 2. בחינת טיעוני הצדדים מעלה כי המקרה מעלה שאלות עובדתיות סבוכות (וניכר כי הצדדים לא חשפו את מלוא העובדות והמסמכים) וכן שאלות משפטיות שונות מתחום שמות המתחם, זכויות קניין רוחני ודיני חוזים, אשר חורגות מאופיו ומטרתו של הליך יישוב הסכסוכים. לא מדובר בערכאה מתאימה לדון במחלוקת מסוג זה.
 3. ה- IL-DRP לא נועד להחליף את מערכת המשפט והפאנל אינו מתאים לדון בסכסוך, כפי שקובע סעיף 16 לכללי יישוב הסכסוכים.

לפיכך ובהתאם לכללים, החליט הפאנל שלא להמשיך ולדון בעתירה.

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן [PDF]