החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: קרולינהלמקה.ישראל ו-קרולינה-למקה.ישראל

פאנליסט יחיד – עו"ד יורם ליכטנשטיין. 

ההחלטה ניתנה ביום 21.3.2023.

רקע וטענות הצדדים:

העותרת, חברה ישראלית, הגישה עתירה למנגנון יישוב המחלוקות של איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר), להעברת הזכויות בשמות המתחם "קרולינהלמקה.ישראל" ו"קרולינה-למקה.ישראל" ("שמות המתחם"), שהמשיב הוא המחזיק בהם.

העותרת טענה כי החל משנת 2010 היא מפעילה בישראל רשת בת עשרות חנויות לממכר מוצרי אופטיקה, תחת המותג "קרולינה למקה" ו-"Carolina Lemke". העותרת טענה עוד כי היא ומותגיה נקראו על שם המעצבת הראשית של העותרת וכי השקיעה סכומים ומשאבים רבים בשיווק, מיתוג ופרסום. העותרת טענה כי שמה הוא סימן מסחר מוכר היטב בישראל וכי בבעלותה סימני מסחר רשומים בישראל עבור "Carolina Lemke". שמות המתחם אינם מפנים לאתרים פעילים.

המשיב לא הגיש תשובה לעתירה.   

נפסק:

כללי יישוב הסכסוכים של איגוד האינטרנט הישראלי נועדו לייעל ולזרז את ההכרעה במחלוקות שעניינן בהקצאת שמות מתחם. בעת רישום שמות מתחם בסיומת ".ישראל", רושם השמות נוטל על עצמו את החובה לפעול בהתאם לכללים ולהיות כפוף להם.

כללי יישוב המחלוקות קובעים כי מחלוקת בדבר הקצאת שם מתחם למחזיק תתברר בהתקיים כל התנאים הבאים: שם המתחם זהה או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם תאגיד רשום או שמה הרשום של ישות משפטית של העותרת; וגם – לעותרת יש זכויות בשם ולמשיב אין זכויות בשם; וגם – הבקשה להקצאת שם המתחם הוגשה בחוסר תום לב או שנעשה שימוש בשם המתחם בחוסר תום לב .מדובר בתנאים מצטברים שנטל הוכחתם מוטל על העותרת.

העותרת הוכיחה כי היא הבעלים הרשום של סימני מסחר, בארץ ובחו"ל, וכן כי שם התאגיד שהוא בעל סימני המסחר דומה לשמות המתחם. שמות המתחם כוללים את הביטוי הטקסטואלי "קרולינהלמקה" ו"קרולינה-למקה", ואת סיומת שמות המתחם. סימן המסחר הטקסטואלי הרשום בישראל כולל את הביטוי הזהה באנגלית. בעת בחינת הדמיון בין שם המתחם לסימן המסחר יש להתעלם מהסיומת (".ישראל"). כיוון ששמות המתחם הם בעברית וסימן המסחר הוא באנגלית – שמות המתחם אינם זהים לסימן המסחר ולמותג. עם זאת, שמות המתחם דומים באופן מטעה לסימן המסחר הרשום בישראל ולשם התאגיד של העותרת.

העותרת סיפקה ראיות רבות באשר לזכויותיה בשם המותג המרכיב את סימני המסחר הרשומים שלה וכן כי שם התאגיד זהה למותג העותרת. לעותרת זכויות בסימני המסחר כמו גם בשמה התאגידי. המשיב לא הגיש את תגובתו ולא הראה כי הוא בעל אינטרס לגיטימי בשמות המתחם. הטענות שהעלה ב"כ המשיב במענה לפניית העותרת אינן רלבנטיות לכללי יישוב המחלוקות. למשיב אין זכויות בשמות המתחם. היותו הראשון בזמן בעת רישום שמות המתחם אינו נתון רלבנטי.

המשיב לא הציג כל אינטרס אישי הקשור בשמות המתחם. מדובר במותג שביצירת המוניטין שלו הושקעו משאבים רבים משך זמן רב. המשיב לכל הפחות היה מודע למותג ולשמה של העותרת. ראיה נוספת לחוסר תום לב ניתן למצוא בעצם הרישום של שני שמות מתחם כמעט זהים. התקיימו הנסיבות בכללי יישוב המחלוקות בדבר חוסר תום לבו של המשיב ברישום השם, וזאת מבלי להביע דעה על אופיו של המשיב או כוונתו ברישום.

הפאנל קיבל את העתירה והורה על העברת שמות המתחם שבמחלוקת לידי העותרת.

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה לחצו כאן [PDF]