החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: carstop.org.il

פאנליסט יחיד – עו"ד ערן ליס. 

ההחלטה ניתנה ביום 14.6.2023.

רקע וטענות הצדדים:

העותרת, חברה ישראלית, הגישה עתירה למנגנון יישוב המחלוקות של איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר), להעברת הזכויות בשם המתחם carstop.org.il ("שם המתחם"), שהמשיב 1 מחזיק בו. המשיב 1 הוא בעל מניות במשיבה 2 – חברה המפעילה אתר הפועל תחת שם המתחם. שם המתחם נרשם ביום 4.4.2022.

העותרת התאגדה בשנת 2021. היא פועלת בשם "קארסטופ" ועוסקת בהנגשת מידע למוכרי וקוני כלי רכב. העותרת מחזיקה בשם המתחם carstop.co.il, באמצעותו היא מספקת את שירותיה. המשיבה 2 פועלת בשם "דוח בלק"ר" והיא מתחרה בעותרת. העותרת היא בעלת סימן המסחר "קארסטופ", שנרשם לאחר שהמשיבה 2 הסירה התנגדות שהגישה לרישומו.

העותרת טענה כי זמן קצר לאחר הקמפיין הראשוני לשירותיה, רשמו המשיבים את שם המתחם, שהמשיבה 2 מפעילה בו דף נחיתה, המפנה לאתרה (balcar.co.il), תוך הטעיית צרכנים הסבורים כי הגיעו לאתר העותרת.
המשיבים הכחישו את טענות העותרת וטענו כי הסימן "קארסטופ" הוא גנרי, שגור בפי הציבור, ולא ניתן להפקיעו. המשיבים טענו כי ההליך לא מתאים להתברר בפני מנגנון יישוב המחלוקות, משום שמדובר בסכסוך מורכב שכולל הליכי התנגדות מול רשות הפטנטים. לטענתם העותרת לא רכשה מוניטין במונח "קארסטופ" והיא מנסה להתנכל למשיבה 2 שהיא חלוצה בתחום.

נפסק:

אין הצדקה להימנע מלדון בעתירה. ביום בו הגישו המשיבים את תשובתם לעתירה, הם משכו את התנגדותם לרישום סימן המסחר "קארסטופ" של העותרת, וזה נרשם. ממסמכי המשיבים עולה כי הם כבר אינם עומדים על דרישתם להימנע מלדון בעתירה.

בעת רישום שם המתחם, המשיב הסכים לתנאי השימוש של רשם שמות המתחם, המבהירים כי המשתמש מסכים לכללי רישום שמות המתחם של איגוד האינטרנט הישראלי, לרבות כללי יישוב המחלוקות והליכים אלה.

כללי יישוב המחלוקות קובעים כי בכל סכסוך בנוגע להקצאת שם מתחם, העותרת רשאית להגיש עתירה בהתקיים כל התנאים הבאים:

  • שם המתחם זהה או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם תאגיד רשום או שמה הרשום של ישות משפטית של העותרת;
  • וגם – לעותרת יש זכויות בשם ולמשיב אין זכויות בשם;
  • וגם – הבקשה להקצאת שם המתחם הוגשה בחוסר תום לב או שנעשה שימוש בשם המתחם בחוסר תום לב.

שמה של העותרת הוא "קארסטופ טכנולוגיות בע"מ" (ובאנגלית Carstop Technologies Ltd) ולפי כללי יישוב הסכסוכים גם שמה הרשום של חברה עשוי לשמש כבסיס לזכויות הנדרשות. לצורך כך ניתן להתעלם מהמילים הגנריות Ltd ו-Technologies בשם העותרת, וכן מהרכיב org.il בשם המתחם.

גם סימן המסחר של העותרת יכול לסייע בידה, אף שנרשם לאחר שם המתחם. העותרת כבר השתמשה בסימן במועד רישום שם המתחם והמשיבים היו מודעים לכך היטב ופעלו בחוסר תום לב. אשר לכך שסימן המסחר הוא בעברית ושם המתחם הוא באנגלית – לפי מושכלות יסוד בדיני סימני מסחר, רישום סימן מסחר בשפה אחת לרוב יקנה לבעליו זכויות בלעדיות גם בתעתיק שלו בשפה אחרת.

המשיבים לא טענו לזכויות כלשהן בסימן Carstop ופרט לרישום שם המתחם והפעלת האתר תחתיו המשיבים לא השתמשו בסימן. טענתם העיקרית בהקשר זה היא כי מדובר בסימן גנרי ושגור. המשיבים לא הציגו ראיה כלשהי לתמיכה בטענותיהם לגנריות השם. העובדה שלסימן או לחלקים ממנו יש משמעות מילונית אינה הופכת אותו בהכרח לתיאורי. המשמעות של שילוב המילים Car ו-Stop היא "עצירת רכב". הסימן איננו גנרי ולא הוצגו ראיות לשימוש של הציבור בשילוב זה. שאלת התיאוריות של הסימן קשורה גם לתחום בו נעשה שימוש. במקרה זה, גם אם נתחשב במשמעות של המילים המרכיבות את הסימן, הרי שאין לו קשר לתחום פעילותם של הצדדים בנוגע למתן שירותי מידע. מדובר בסימן בר הגנה לפי דיני סימני המסחר.

גם אופן השימוש של המשיבים בשם המתחם מעיד שאין להם זכויות בשם. שם המתחם מציג למשתמש דף נחיתה המציג באופן שטחי את תחום פעילות המשיבים, וכולל כפתור אחד, שלחיצה עליו מעבירה את המשתמש לאתר המשיבים (balcar.co.il). הסימן Carstop כלל לא משמש את המשיבים בתוכן האתר. שימוש מעין זה, שנועד למשוך את המשתמש לאתר אחר, תחת שם אחר, הוא אינדיקציה נוספת לחוסר תום לב ולכך שלמשיבים אין זכויות בשם.

קיימות אינדיקציות רבות לכך שהמשיבים פעלו בחוסר תום-לב. רישום שם המתחם והשימוש בו מקימים חשש כבד להטעיית צרכנים. המשיבים הכירו היטב את שירותי "קארסטופ" ואתר העותרת (מתחרה מסחרי ישיר ועיקרי) בטרם רשמו את שם המתחם. כבר על פני הדברים, מהנסיבות עולה כי סביר מאד להניח שהמשיבים פעלו בחוסר תום לב ברישום שם המתחם והשימוש בו, על-מנת להטעות צרכנים המחפשים את אתר האינטרנט של העותרת ולגרום להם להגיע לאתר המשיבים ולהשתמש בשירותיהם במקום בשירותי העותרת. כאמור, גם אופן השימוש בסימן הוא אינדיקציה לחוסר תום לב.

הפאנל קיבל את העתירה והורה על העברת שם המתחם שבמחלוקת לידי העותרת.

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה לחצו כאן [PDF]