חזרה לעמוד הקודם

ישוב מחלוקות: discoveryplus.co.il

פאנליסט יחיד – עו"ד יורם ליכטנשטיין.

העתירה הוגשה על-ידי חברת Discovery, Inc, המאוגדת בארה"ב ("העותרת"), בבקשה להעברת הזכויות בשם המתחם discoveryplus.co.il ("שם המתחם"). המשיב הוא אדם פרטי ("המשיב").
ההחלטה ניתנה ביום 9.2.2021.

עיקר טענות העותרת

 1. העותרת היא חברה גלובלית בתחום הבידור, המפעילה למעלה מ-200 ערוצי טלוויזיה ברחבי העולם, עם למעלה מ-4 מיליארד מנויים וצופים;
 2. העותרת מקדמת את סימניה השונים הכוללים את המילה Discovery ("הסימן") החל משנת 1985, שישה מהם רשומים גם בישראל;
 3. חלק מסימני העותרת כוללים תוספות שונות, כגון הסימן "+";
 4. העותרת צברה זכויות בסימן בשל שימוש וקידום נרחב שלו והוא מוכר בעולם כולו; 
 5. העותרת מפעילה שירות Streaming גלובלי בשם Discovery+, הפועל בין היתר בכתובת discoveryplus.com;
 6. למשיב אין זכויות כלשהן בשם המתחם והעותרת לא התירה לו את זכות השימוש בסימן;
 7. המשיב הציע את שם המתחם למכירה תמורת 9,500 דולר.

המשיב לא הגישה תשובה לעתירה.

להלן עיקר ממצאי ה- IL-DRP:

לאחר בחינת טיעוני העותרת החליט הפאנל לקבל את העתירה ולהורות על העברת שם המתחם לעותרת, מהנימוקים שלהלן –

 1. ה- IL-DRP הוא הליך יישוב סכסוכים חלופי, שנועד ליתן מענה מהיר באשר למחלוקות שעניינן בהקצאת שמות מתחם.
 2. בעת רישום שם המתחם, הסכים המשיב לכללים וסדרי הדין הנוגעים להכרעת סכסוכים ב- IL-DRP. בהתאם לכללים, צד שלישי יכול לפתוח בהליך נגד המחזיק של שם מתחם בהתבסס על הטיעונים המצטברים הבאים –
  • שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום אישיות משפטית של העותרת ("השם"); ו-
  • העותרת היא בעלת זכויות בשם; ו-
  • המשיב אינו בעל זכויות בשם; ו-
  • הבקשה להקצאת שם המתחם, או השימוש בו, נעשו בחוסר תום-לב.
 3. שם המתחם כולל את השם DISCOVERY (הזהה לסימן), יחד עם התוספת הנפוצה PLUS, ואת הסיומת il. בשורה של החלטות נקבע כי יש להתעלם מהסיומת לצורך קביעת הדמיון בין שם המתחם לסימן המסחר. הוספת המילה הכללית והמפארת PLUS אינה מפחיתה את הדמיון המטעה. הפאנל קבע כי שם המתחם דומה עד כדי הטעיה לסימן.
 4. העותרת הוכיחה כי בבעלותה סימני מסחר רשומים רבים ברחבי העולם עבור הסימן DISCOVERY (לרבות נגזרות שלו כמו DISCOVERY+), לרבות בישראל. העותרת הראתה בנוסף כי היא פועלת תחת הסימן במשך תקופה ממושכת וצברה מוניטין רב. הפאנל קבע כי לעותרת זכויות בשם בישראל.
 5. המשיב לא הגיש תשובה לעתירה על-מנת לסתור את טענות העותרת כי אין לו זכויות בשם המתחם או בסימן, כי הוא משתמש בשם המתחם לצורך Parking, וכי ניסה להציע את שם המתחם למכירה. הפאנל קבע כי למשיב אין זכות חוקית בשם או בשם המתחם.
 6. כללי יישוב הסכסוכים (סעיף 4.1 – ראיות לחסר תום לב) מציינים רשימה לא ממצה של מקרים שייחשבו כשימוש חסר תום לב בשם המתחם. הואיל והשם צבר מוניטין משמעותי בישראל ובעולם קבע הפאנל כי השם היה ידוע כנראה למשיב (או צריך היה להיות ידוע). יהיה זה סביר להניח כי שם המתחם נרשם בניסיון למשוך תנועת גולשים מסוימת, תוך שימוש בסימן ידוע. הפאנל קבע כי הרישום והשימוש בשם המתחם נעשה באופן המהווה חוסר תום לב לפי הכללים.

הפאנל קיבל את העתירה והורה על העברת שם המתחם לעותרת.

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן [PDF]