חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: ibkr.co.il

פאנליסט יחיד – עו"ד עדי ברקן-לב.

העתירה הוגשה על-ידי Interactive Brokers LLC ("העותרת"), חברה המאוגדת במדינת קונטיקט, ארה"ב, המבקשת להעביר לרשותה את הזכויות בשם המתחם ibkr.co.il ("שם המתחם"), המוחזק על-ידי המשיב, אדם פרטי ("המשיב").

ההחלטה בעתירה ניתנה ביום 24.2.2020.

רקע עובדתי

 1. המשיב רשם את שם המתחם ביום 12.1.2017;
 2. העותרת היא חברת השקעות וחלק מקבוצת חברות בינלאומיות, הפועלת בשווקי הון ברחבי העולם לרבות הבורסה לניירות ערך בת"א;
 3. העותרת משתמשת בסימן IBKR לעסקיה, בין היתר כשם מסחר וכסמל המסחר שלה בבורסות שונות;
 4. IBKR הוא סימן מסחר רשום בארה"ב והוגשה בקשה לרישומו בישראל;
 5. העותרת משתמשת בסימן IBKR החל משנת 2007, באתר שלה, בפעילותה המסחרית, בערוצי מדיה חברתית, בדוחות, ביישומונים סלולריים והיא מחזיקה מספר שמות מתחם הכוללים את הסימן, לרבות ibkr.com;
 6. המשיב השתמש בכתובות בדויות כשרשם את שם המתחם ולטענת העותרת הוא רשם מספר שמות מתחם "מפורסמים" ואינו משתמש בהם (לרבות בשם המתחם נשוא העתירה);
 7. העותרת פנתה למשיב במכתבי התראה, שלא נענו.

  המשיב לא הגישה תשובה לעתירה.

להלן עיקר ממצאי ה- IL-DRP:

לאחר בחינת טיעוני העותרת, הפאנל החליט לקבל את העתירה, מהנימוקים שלהלן –

 1. ה- IL-DRP הוא הליך יישוב סכסוכים חלופי, המיועד ליתן מענה מהיר באשר למחלוקות שעניינן בהקצאת שמות מתחם תחת הסיומת IL. – זאת בהתאם לכללי רישום שמות המתחם תחת סיומת זו ("הכללים"). בעת רישום שם מתחם, כל מחזיק מסכים לציית לכללים אלו, לרבות המשיב.
 2. במסגרת ההליך, על העותרת להראות כי מתקיימים ארבעת התנאים שלהלן –
  • שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום ישות משפטית של העותרת ("השם"); ו-
  • העותרת היא בעלת זכויות בשם; ו-
  • המשיב אינו בעל זכויות בשם; ו-
  • הבקשה להקצאת שם המתחם, או השימוש בו, נעשו בחוסר תום-לב.
 3. השם זהה או דומה עד כדי הטעיה

לעותרת אין סימן מסחר רשום בישראל, אך בבעלותה סימן מסחר הרשום בארה"ב ובקשה לרישום סימן מסחר בישראל.

העותרת היא חלק מקבוצת חברות השקעה בינלאומית ופועלת במגוון שוקי הון ברחבי העולם, לרבות הבורסה בת"א. העותרת סיפקה ראיות מהותיות כדי לתמוך בטענתה כי היא משתמשת בסימן IBKR לצורך פעילותה ועסקיה משנת 2007 והיא בעלת מספר שמות מתחם זהים בסיומות אחרות.

שם המתחם כולל את המילה "IBKR", הזהה לשם ולשמה המסחרי של העותרת, ואת הסיומת ".co.il". יש להתעלם מהסיומת בעת בחינת הדמיון בין שם המתחם לשם, שכן מדובר בסיומת מקובלת המעידה על אתר אינטרנט ישראלי מסחרי.

שם המתחם זהה או דומה עד כדי הטעיה לסימנה של העותרת.

 1. הזכויות בשם
  • העותרת הציגה ראיות מספקות ביחס לזכויותיה בסימן ובשם המסחר IBKR. העותרת רשמה את סימן המסחר וצברה מוניטין משמעותי בישראל. יש לראות בסימן כמזוהה עם העותרת.
  • העותרת טענה כי לא אישרה או התירה למשיב להשתמש בסימן ובשם המסחר IBKR. המשיב לא השיב לעתירה ולא סיפק כל הסברים ביחס לשימוש בשם.

למשיב אין זכויות או אינטרס לגיטימי ביחס לשם המתחם.

 1. רישום או החזקה בחוסר תום-לב
  • הראיות שסיפקה העותרת תומכות בטענותיה לרישום והחזקה של שם המתחם בחוסר תום לב.
  • המשיב רשם למעלה מ-30 שמות מתחם, הכוללים גם סימני מסחר מפורסמים. נראה כי רוב שמות המתחם הללו אינם פעילים. רישום המוני של שמות מתחם נחשב לרוב כגזל שמות מתחם ואחד הנסיבות המעידות על רישום ושימוש בשם מתחם בחוסר תום לב לפי הכללים.
  • הפאנל ציין גם את העובדה כי המשיב ככל הנראה מסר פרטים שגויים בעת רישום שם המתחם וכן התעלם מפניות העותרת אליו. המשיב מחזיק באופן פאסיבי בשם מתחם המזוהה עם העותרת משנת 2007 באופן המעיד על רישום שם המתחם בחוסר תום-לב.

לפיכך ובהתאם לכללים, הורה הפאנל על קבלת העתירה והעברת שם המתחם לעותרת, בתוך 30 ימים ממועד ההחלטה.

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן [PDF].