החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: axa.co.il

פאנליסטית יחידה: אלן שנקמן

25.06.2009

העתירה הוגשה ביום 27.3.2009 ע"י חברת AXA S.A ("העותרת") כנגד הקצאת שם המתחם axa.co.il ("שם המתחם") למחזיק אנטוני בידרמן ("המשיב").

עיקר טענות העותרת:

 1. העותרת, חברת אחזקות בקבוצת AXA ידועה מאוד ומוכרת בתחומה (ביטוח ושירותים פיננסים) פועלת תחת שם המסחר AXA, נהנית ממוניטין עולמיים ומשרתת מיליוני לקוחות בכל העולם.
 2. שם המתחם זהה, או דומה באופן מטעה לסימני מסחר וסימני שירות שבהם לעותרת זכויות.
 3. סימני מסחר בינ"ל רבים שבבעלות העותרת ומכילים את המילה AXA קודמים לרישום שם המתחם ב – 7.11.2006.
 4. העותרת מחזיקה בשמות מתחם רבים, תחת סיומות שונות, המכילים את המילה AXA.
 5. במספר פאנלים נקבע כבר שכאשר שם המתחם מכיל במדויק את סימן המסחר, כבמקרה זה, קיים דמיון מטעה לסימן המסחר. הסיומת co.il אינה רלוונטית בהקשר זה, כפי שנקבע בהחלטה בעניין Acer.
 6. למשיב אין זכויות או אינטרסים לגיטימיים כלשהם בשם המתחם, בין היתר כיוון שבין שמו לבין שם המתחם אין כל קשר.
 7. העותרת מעולם לא התירה למשיב לעשות שימוש כלשהו בסימניה המסחריים.
 8. רישום שם המתחם והשימוש נעשו ונעשים בחוסר תום לב, תוך מודעות של המשיב לזכויותיה של העותרת, שפעילותה מוכרת היטב בישראל. הבחירה בסיומת co.il מעידה על כוונת שימוש מסחרי. מטרת האתר שמנהל המשיב היא להאדיר את שמו של שם המתחם, בין היתר, באמצעות ניצול המוניטין של העותרת ושל המילה AXA.

עיקרי טענות המשיב

 1. העותרת מעולם לא פנתה ישירות אליו. במקום זאת פתחה מיד בהליכים.
 2. שם המתחם היה פנוי לרישום במשך 10 שנים, בהם הייתה העותרת חופשייה לרשמו.
 3. בשנת 2004 חיפש המשיב שם מתחם קצר וקליט בן שלושה תווים המתחיל באות A. AXA הייתה האפשרות היחידה.
 4. טרם הגשת בקשת הרישום חיפש המשיב, אך לא מצא, חברה או שירות כלשהם הקשורים למילה AXA.
 5. העותרת אינה מוכרת כלל בישראל.
 6. אין בכוונת המשיב לגרום לעותרת נזק כלשהו. פעילותו באתר אינה דומה כלל לפעילותה של העותרת.
 7. חיפוש בגוגל של AXA לא מעלה את שם המתחם ב-50 העומדים הראשונים, כלומר אין כל סכנה לבלבול.
 8. 90% משמות המתחם בעולם נרשמים ללא קשר לשם המחזיק.
 9. העותרת כשלה בניסיונותיה לקבל לידיה את שמות המתחם axachinaregion.com ו- axa.cn, בהליכים אחרים.
 10. שם המתחם נרשם בהתאם לכללי הרישום של איגוד האינטרנט הישראלי, ובתום לב גמור.
 11. לא ניתן למצוא כיום שמות מתחם חלופיים בני שלושה תווים, בעוד שלעותרת מספר חלופות רישום.

דיון:

 1. על מנת להצליח בעתירתה על העותרת לבסס קיומם של ארבעה מרכיבים: קיומו של דמיון מטעה, קיומן של זכויות שלה בשם המדובר, העדר זכויות של המשיב בשם וחוסר תום-לב.
 2. העותרת סיפקה די הוכחות המבססות קיומו של דמיון מטעה ואת זכויותיה בשם AXA.
 3. לא סופקו הוכחות לקיומן של זכויות של המשיב בשם. נדחות טענות המשיב כאילו חיפוש שם מתחם בן 3 תווים מעניק זכויות כלשהן בשם, וכי לא היו חלופות רישום במועד הרישום. כן נדחית טענת המשיב שעל העותרת היה לרשום את השם במועד כלשהו בעבר.
 4. תום לב
  א. מחומרי העתירה עולים ספקות עובדתיים באשר למידת תום הלב של שני הצדדים המעורבים, ולפיכך המחלוקת צריכה להתברר בפני גוף המוסמך לברר עובדות, ולא במסגרת הליך זה.
  ב. המשיב אכן מנסה למשוך משתמשים לאתר האינטרנט שלו, אולם לא נמצאו ראיות שהדבר נעשה ע"י יצירת קשר לשמה של העותרת.
  ג. קיים ספק באשר לתום ליבה של העותרת בניסיונה לקבל לידיה את שם המתחם באמצעות שימוש לא-הולם הליך זה, המתאים למקרים ברורים בלבד של שימוש לרעה בשם המתחם, ולא למקרה כגון זה שבו קיימים לכאורה אינטרסים לגיטימיים מתחרים של שני הצדדים ואפשרות לקיומו של שימוש הוגן. עצם קיומה של השאלה, מעלה את הספק הדרוש באשר למידת ההתאמה של המחלוקת להליך זה.
 5. הצדדים למקרה זה מעלים שאלות כבדות משקל שעומדות בלב-ליבם של דיני סימני המסחר. שאלות אלה צריכות להידון בפורום מתאים יותר מפורום זה שנועד למתן החלטה מהירה במקרים ברורים.
  החלטה

לאור האמור, נמצא שהמחלוקת אינה מתאימה לדיון במסגרת ה- ILDRP [קובץ PDF]