חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: havaianas.co.il

דיין יחיד: יונתן אגמון

09.07.2009

העתירה הוגשה ביום 27.5.2009 ע"י חברת Sao Paulo Alpargatas S.A. ("העותרת") כנגד הקצאת שם המתחם havaianas.co.il ("שם המתחם") למחזיק אילן עומר ("המשיב").

המשיב לא השיב לעתירה.

רקע עובדתי:

 1. העותרת, יצרנית של לבוש, טקסטיל ומוצרי ספורט, נוסדה בשנת 1907 ומוכרת את מוצריה, בין היתר, תחת הסימן Havaianas ("הסימן"). מוצריה המוכרים ביותר של החברה הוא קו של סנדלים, כפכפים ומוצרי הנעלה תחת סימן זה.
 2. העותרת משתמשת בסימן מאז 1962, והוא רשום כסימן מסחר במדינות רבות בעולם, לרבות ישראל.
 3. העותרת מחזיקה שמות מתחם רבים, בסיומות שונות, הכוללים את הסימן.
 4. מוצריה של העותרת הנושאים את הסימן נמכרים בכל העולם, בכמויות גדולות.
 5. העותרת השקיעה רבות בפיתוחו וקידומו של הסימן.
 6. העותרת לא התירה למשיב שימוש בסימן.
 7. העותרת שלחה למשיב מכתבי התראה. המשיב טען שאין באפשרותו להשיב למכתב, כיוון שנכתב בעברית. מכתב התראה באנגלית נשלח אליו, אולם חזר.
 8. יחד עם זאת, מאז שליחת המכתב הפסיק האתר שפעל תחת השם לפעול, והוביל להודעת שגיאה.

עיקר טענות העותרת:

 1. היא בעלת סימן המסחר הרשום בישראל, והסימן מוכר היטב בארץ ובעולם.
 2. הסימן צבר מוניטין משמעותיים במשך השנים.
 3. שם המתחם מטעה, בשל הופעת הסימן בו. הסיומת ".co.il" משמשת באופן רגיל לציון אתרים מסחריים בישראל.
 4. למשיב אין כל זכות במילה או בשם havaianas או בסימן המסחר של העותרת.
 5. המשיב פועל בחוסר תום-לב כשהוא מנסה להפיק תועלת מסחרית מיצירת סבירות להטעיה של הגולשים הסבורים שהם מגיעים לאתר בעל זיקה לעותרת.
 6. המשיב לא הגיב למכתבי התראה שנשלחו אליו.
 7. המשיב מדלל את סימן המסחר השייך לעותרת, מתעשר שלא כדין על חשבונה, מטעה את הציבור ואת הצרכן הסביר בכך שהוא גורם לחשוב שקיים קשר בין העותרת לבין שם המתחם.

טענות המשיב:

המשיב לא השיב לעתירה.

דיון וממצאים:

 1. המשיב קיבל את סמכות ה- ILDRli כאשר הגיש בקשה לרישום שם המתחם, וזאת מכוח סעיף 24.4 לכללי הרישום.
 2. כללי הרישום קובעים את הבסיס להגשת עתירה כנגד הקצאת שם מתחם:
  1. שם המתחם זהה או דומה באופן מטעה לסימן מסחר, שם מסחר, שם תאגיד רשום או שמה הרשום של ישות משפטית של העותרת ("השם הרשום"); ו-
  2. לעותרת קיימות זכויות בשם הרשום; ו-
  3. לעותרת לא קיימות זכויות בשם הרשום; ו-
  4. הגשת הבקשה להקצאת שם המתחם נעשתה בחוסר תום-לב או שנעשה בשם המתחם שימוש שלא בתום-לב.
 3. זהות או דמיון מטעה
  1. שם המתחם מורכב מהשם havaianas בתוספת הסיומת .co.il. בניתוח הזהות או הדמיון מתעלמים מן הסיומת, בהיותה מרכיב רגיל המציין שייכות למרחב השמות של ישראל. לפיכך, החלק הרלוונטי להשוואה הוא המילה havaianas.
  2. המילה זהה לסימנה המסחרי הרשום של העותרת, ומכאן כי דרישת הזהות מתקיימת.
 4. זכויות העותרת והמשיב בשם
  1. העותרת סיפקה ראיות למכביר באשר לזכויותיה בסימן המסחר havaianas, וטענה כי מעולם לא התירה למשיב להשתמש בשמה או בסימנה המסחרי.
  2. באשר להיעדר זכויות המשיב – כאשר העותרת סיפקה ראיות לכך שעל פני הדברים למשיב אין זכויות בשם, נטל ההוכחה לקיומן של זכויות עובר למשיב.
  3. העותרת עמדה בנטל הנדרש על מנת להעביר את נטל ההוכחה למשיב, וזאת בהסתמך על העובדות הבאות שאין עליהן מחלוקת:
   1. לעותרת אין יחסים מסוג כלשהו עם המשיב, והיא לא התירה למשיב שימוש בשם המתחם נשוא המחלוקת;
   2. העותרת היא הבעלים של שני סימני מסחר הרשומים בישראל, מועד רישום הראשון שבהם מוקדם משמעותית למועד רישום שם המתחם.
   3. אין כל ראיות להיותו של המשיב ידוע ומוכר תחת השם.
  4. לפיכך נמצא כי לעותרת זכויות בשם, וכי למשיב אין כל זכויות בו.
 5. תום לב
  1.  סעיף 4.1 לכללי הרישום קובע שניתן להסיק היעדרו של תום לב מצד המשיב כאשר נמצא כי רישומו של שם המתחם על ידי המשיב נעשה מתוך מטרה ליצור הפרעה לעסקיו של מתחרה, או מתוך מטרה למכרו בתמורה העולה על דמי הרישום ששולמו בעת רישום השם.
  2. כאמור, שם המתחם זהה לסימנה המסחרי של העותרת. במקרה כזה נפסק בעבר כי במקרים אלה קיימת הנחה כי מידת הבלבול שיוצר דמיון זה יביא להסטת גולשים המבקשים להגיע לאתר העותרת, אל אתר המשיב הפועל תחת שם המתחם.
  3. העותרת רשמה את שם המתחם זמן רב לפני רישום שם המתחם, ומן הראיות עולה כי המשיב עשה שימוש בפועל באתר תחת שם המתחם.
  4. יהיה זה מאוד לא סביר להניח שהמשיב לא היה מודע לקיומו של סימן המסחר havaianas, ולקיומם של המוצרים הנושאים אותו, עת הגיש בקשתו לרישום שם המתחם. לפיכך נמצא כי המשיב רשם את שם המתחם מתוך כוונה למשוך משתמשים למטרות עשיית רווח מסחרי, באמצעות הדמיון שבין שם המתחם לסימן המסחר havaianas ולעומדת מאחוריו.
  5. העדרה של תגובה מצד המשיב למכתבי ההתראה שנשלחו אליו מהווה אינדיקציה נוספת לחוסר תום ליבו של המשיב.
  6. מן האמור עולה כי המשיב פעל שלא בתום לב, בהתאם לסעיפים 4.1(ב) ו- 4.1(ד) לכללי הרישום.
 6. החלטה
  לאור האמור לעיל, מורה הפאנל על העברת זכויות האחזקה בשם המתחם לידי העותרת.

להחלטה המלאה באנגלית לחצו כאן.