חזרה לעמוד הקודם

כללי רישום

כללים להקצאת שמות מתחם תחת רמת המתחם העליונה של ישראל (IL.)

חשוב: נוסח זה הינו תרגום לעברית של הנוסח הרשמי של כללי הרישום באנגלית. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הנוסח העברי לנוסח האנגלי, הנוסח האנגלי הוא הנוסח הקובע.

נוסח מקורי: דצמבר 1998.
עדכון אחרון: מאי 2020.
גירסה: 1.8 (כללי הרישום הישנים)

להורדת כללי הרישום לחץ כאן

להורדת כללי הרישום באנגלית לחץ כאן

סיכום תיקונים קודמים