חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: spotify.co.il

פאנליסטית יחידה – עו"ד ליהי פלדמן.

העתירה הוגשה על-ידי Spotify AB ("העותרת"), המבקשת להעביר לרשותה את הזכויות בשם המתחם spotify.co.il ("שם המתחם"), המוחזק על-ידי מר ברק גיל ("המשיב").

רקע עובדתי

 1. העותרת היא חברה משבדיה, שנוסדה בשנת 2006 ומפעילה שירות מוסיקה מקוון ובינלאומי תחת השם Spotify ("השירות"). העותרת מפעילה את השירות משנת 2008 ובאמצעותו היא מציעה גישה למיליוני שירים עבור עשרות מיליוני משתמשים ברחבי העולם;
 2. המשיב רשם את שם המתחם ביום 6.11.2013 והוא מפנה רק לעמוד שירותי אירוח אתרים;
 3. העותרת פנתה למשיב במכתב התראה, המיידע אותו כי הוא מפר את זכויותיה ובו הוא נתבקש להעביר את שם המתחם לעותרת. המשיב לא השיב למכתב זה.

עיקר טענות העותרת

 1. העותרת מפעילה שירות מוזיקה בינלאומי מוביל, הזוכה להצלחה מסחרית רבה;
 2. בבעלות העותרת סימני מסחר בישראל ובאירופה עבור המונח SPOTIFY ("סימן המסחר") וכן היא רשמה למעלה מ-100 שמות מתחם הכוללים את סימן המסחר;
 3. למרות שהשירות אינו נגיש במועד זה בישראל, הוא מוכר היטב במדינה;
 4. בהתאם לכללים, מתקיימות כל הדרישות לצורך העברת שם המתחם לעותרת.

המשיב לא הגיש תגובה לטענות העותרת.

להלן עיקר ממצאי ה- IL-DRP:

לאחר בחינת טיעוני העותרת, החליט הפאנל לקבל את העתירה, מהנימוקים העיקריים שלהלן –

 1. ה- IL-DRP הוא הליך יישוב סכסוכים חלופי, המיועד ליתן מענה מהיר באשר למחלוקות שעניינן בהקצאת שמות מתחם תחת הסיומת IL. – זאת בהתאם לכללי רישום שמות המתחם תחת סיומת זו ("הכללים"). בעת רישום שם מתחם, כל מחזיק מסכים לציית לכללים אלו.
 2. במסגרת ההליך, על העותרת להראות כי מתקיימים ארבעת התנאים שלהלן, הנבחנים בעת מחלוקת ביחס להקצאת שם מתחם למחזיק –
  2.1. שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום ישות משפטית של העותרת ("השם"); ו-
  2.2. העותרת היא בעלת זכויות בשם; ו-
  2.3. המשיב אינו בעל זכויות בשם; ו-
  2.4. הבקשה להקצאת שם המתחם, או השימוש בו, נעשו בחוסר תום-לב.
 3. השם זהה או דומה עד כדי הטעיה –
  3.1. שם המתחם כולל את המונח SPOTIFY ואת הסיומת "co.il". יש להתעלם מהסיומת בעת בחינת הדמיון בין שם המתחם לסימן רשום, שכן מדובר בסיומת מקובלת המעידה על אתר אינטרנט ישראלי מסחרי;
  3.2. המונח SPOTIFY בשם המתחם זהה בבירור לסימן המסחר של העותרת, הרשום הן בישראל והן באופן בינלאומי;
  לפיכך, קבע הפאנל כי שם המתחם זהה לסימן מסחר ושם השירות של העותרת.
 4. לעותרת זכויות בשם –
  4.1. העותרת מחזיקה למעלה מ-100 שמות מתחם הכוללים את סימן המסחר, בסיומות שונות;
  4.2. בבעלות העותרת מספר סימני מסחר עבור המונח SPOTIFY, ברחבי העולם לרבות בישראל;
  4.3. שם המתחם נרשם על-ידי המשיב קודם לרישום סימן המסחר של העותרת בישראל. עם זאת, אין בכך לשלול קביעה כי שם המתחם זהה לסימן המסחר. קיימות נסיבות נוספות המעידות כי לעותרת היו זכויות בשם קודם לרישום שם המתחם – א. העותרת נוסדה בשנת 2006, היא פועלת החל משנת 2008 ובבעלותה סימן מסחר אירופאי שנרשם בשנת 2008; ב. השירות המקוון של העותרת, מעצם טבעו, פחות מבוסס על מיקום גיאוגרפי ונושא אופי בינלאומי. שירות זה נסקר במאמרים ובלוגים מקומיים כבר בשנת 2012 וייתכן שאף קודם לכך ויש בכך כדי לבסס נוכחות מקוונת בישראל קודם לרישום שם המתחם על-ידי המשיב;
  4.4. סימן המסחר אינו מונח גנרי או מילוני ואין לו משמעות משלו. זהו מונח שאינו תיאורי שמשמעותו היא זו שמייחס לו הציבור הרחב. חיפוש של סימן המסחר במנוע החיפוש Google, בעברית ובאנגלית, מניב תוצאות המתארות במישרין את שירותיה של העותרת.
  העותרת ביססה לכאורה את זכויותיה ביחס לשם המתחם.
 5. למשיב אין זכויות בשם – המשיב אינו מוכר לעותרת, אין לו כל זיקה לעותרת או לשירותיה והוא לא הוסמך על-ידה להשתמש בסימן המסחר או לרשום את שם המתחם; לאחר שרשם את שם המתחם, המשיב לא נקט בכל פעולה על-מנת לעשות בו שימוש בפועל למטרה כלשהי; למשיב היסטוריה של רישום שמות מתחם ללא זיקה או קשר אליהם. במקרה שנדון לאחרונה, רשם המשיב את שם המתחם Deezer.co.il, כשמו של שירות מוזיקה מקוון נוסף ופאנל ה- IL-DRP העביר את הזכויות בשם מתחם זה לבעלת הזכויות בשם. יש בכך להעיד הן על חוסר תום-לב והן על נטייה לרשום שמות מתחם ללא זכויות; המשיב לא השיב לעתירה;
  לפיכך, קבע הפאנל כי למשיב אין זכויות בשם.
 6. רישום או החזקה בחוסר תום-לב – במקרה דנן, מספר פעולות מצד המשיב מעידות על חוסר תום-לב, הן ביחס לרישום שם המתחם והן ביחס לשימוש בו.
  6.1. ביחס לרישום שם המתחם –
  • נדמה כי למשיב התנהגות חוזרת של רישום שמות מתחם שנועדו להירשם על-ידי גופים שונים המחזיקים בסימני מסחר רשומים ביחס לשמות אלו. כך למשל ביחס לשם המתחם Deezer.co.il שהוזכר לעיל (שם ציין הפאנל כי המשיב מחזיק למעלה מ-20 שמות מתחם במרשם הישראלי, שלרובם אין קשר לכאורה למשיב) וכן ביחס לשם המתחם co.il.מריוט שהזכויות בו נשללו מהמשיב על-ידי ה- IL-DRP. התנהלות זו מעידה בבירור על דפוס של רישום שמות מתחם בהם אין למשיב אינטרס לגיטימי ומהווה חוסר תום-לב;
  • SPOTIFY אינו מונח גנרי, או מונח שנעשה בו שימוש רחב. למונח אין משמעות משל עצמו ואין לו קשר ישיר למשיב עצמו או לפעילות כלשהי שהוא עוסק בה.

  6.2. ביחס לשימוש בשם המתחם –

  • החל ממועד הרישום, שם המתחם מפנה לעמוד Parking. המשיב לא עשה כל שימוש אקטיבי בשם המתחם ואין באתר כל אזכור של השם;
  • כאמור לעיל, דפוס של החזקת מספר שמות מתחם, שלא נעשה בהם שימוש בפועל ומבלי שיש להם לכאורה קשר למשיב, מהווה חוסר תום-לב ביחס לשימוש בשם המתחם;
  • המשיב, אשר לא השיב למכתב ההתראה של העותרת או לעתירה זו, נעדר כל אינטרס ביחס להחזקת שם המתחם או שימוש בו למטרה משלו ומטרתו היחידה היא להפיק רווח מבעל זכויות חוקי בשם, שיעביר לו הצעה אטרקטיבית תמורתו. בהתאם לכללים יש בכך להעיד על חוסר תום-לב;
  • בהחזקת שם המתחם, המשיב מונע מהעותרת להפעיל אתר אינטרנט מקומי הנושא את סימן המסחר הבינלאומי שלה ולהרחיב את עסקיה.

לפיכך, קבע הפאנל כי המשיב פעל בחוסר תום-לב, הן ברישום שם המתחם והן ביחס לשימוש בו.
הפאנל קיבל את העתירה והורה להעביר את שם המתחם לעותרת, בתוך 30 ימים ממועד ההחלטה.

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן [PDF].