החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: nyx-israel.co.il

פאנליסטית יחידה – עו"ד עדי ברקן-לב. 

ההחלטה ניתנה ביום 06.08.2023.

רקע וטענות הצדדים:

העותרת, חברה צרפתית, הגישה עתירה להעברת הזכויות בשם המתחם nyx-israel.co.il ("שם המתחם"), שהמשיב, תושב ישראל, הוא המחזיק בו.

שם המתחם נרשם ביום 16.5.2021 על-ידי צד שלישי והזכויות בו הועברו למשיב ביום 18.6.2023. תחת שם המתחם מתנהל אתר אינטרנט פעיל, הממותג כ- "NYX PROFFESIONAL MAKEUP".

העותרת נוסדה ב-1909 והיא קבוצה מסחרית מובילה בתעשיית הקוסמטיקה העולמית. לעותרת נוכחות מסחרית במדינות רבות בעולם, בקשר עם מגוון מוצרים רחב, והיא משתמשת בסימן המסחר "NYX" באופן קבוע ובמשך שנים רבות עבור מוצרי הקוסמטיקה שלה. לעותרת שבעה סימני מסחר רשומים עבור NYX בישראל. קבוצת החברות של העותרת אף מחזיקה בשם המתחם nyxcosmetics.com החל משנת 2001. העותרת טענה כי הציבור הרחב מזהה את הסימן NYX עם מוצריה.

העותרת ניהלה תכתובת עם המחזיק הקודם בשם המתחם, שהציע לה לרכוש את הזכויות בו תמורת 350,000 דולרים. העותרת טענה עוד כי המשיב מציג את סימניה המסחריים באתר לצורך מכירת מוצרי קוסמטיקה לישראלים, בחוסר תום לב.

המשיב לא הגיש תגובה לעתירה.

נפסק:

מנגנון יישוב המחלוקות של איגוד האינטרנט הישראלי (IL-DRP) הוא הליך יישוב מחלוקות חלופי, שנועד לספק פתרון מהיר למחלוקות הנוגעות להקצאת שמות מתחם במרחב העליון של ישראל (ccTLD), ומתנהל בהתאם לכללי יישוב המחלוקות של האיגוד. המשיב קיבל על עצמו את כללים אלה עם רישום שם המתחם.

הכללים קובעים כי מחלוקת בדבר הקצאת שם מתחם תתברר על-בסיס הנימוקים הבאים:

  • שם המתחם שבמחלוקת זהה או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחרי, שם חברה רשום או רישום ישות משפטית של העותרת;
  • וגם – לעותרת יש זכויות בשם ולמשיב אין זכויות בשם;
  • וגם – הבקשה להקצאת שם המתחם השנוי במחלוקת הוגשה בחוסר תום לב או שנעשה שימוש בשם המתחם השנוי במחלוקת בחוסר תום לב .

העותרת הוכיחה כי היא בעלת סימני המסחר NYX הרשומים בישראל וכי היא מחזיקה בשם מתחם הנושא שם זה משנת 2001. כל אלו מחזקים את טענות העותרת כי שם המתחם זהה או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחרי, שם חברה רשום או רישום ישות משפטית של העותרת. התוספת "Israel" והסיומת "co.il" הם רכיבים "שקופים", שיש להתעלם מהם לצורך קביעת הדמיון בין שם המתחם ובין סימני NYX של העותרת, שכן מדובר בסיומת נפוצה המעידה על כך שמדובר בשם מתחם המשויך לפעילויות מסחריות במרחב העליון של ישראל. לפיכך, התנאי הראשון לכללים מתקיים.

העותרת סיפקה ראיות רבות המעידות על זכויותיה בסימני המסחר NYX. בהעדר כל תגובה מטעם המשיב, יש לקבל את טענות העותרת ולקבוע כי הוכח כי למשיב אין אינטרס לגיטימי בשם המתחם, לפחות לא כזה הגובר על האינטרס הלגיטימי של העותרת.

העותרת טענה כי המשיב מנסה ליהנות מתנועת גולשים, תוך הטעית צרכנים לחשוב כי שם המתחם, או אתר האינטרנט תחתיו, קשורים לעותרת או לסימני המסחר NYX.

בהיעדר תגובה מצד המשיב, יש לקבל את טענות העותרת. נראה ששם המתחם נרשם על-ידי המשיב במטרה להפריע לעסקי העותרת או ליצירת יתרון מסחרי על ידי יצירת סבירות לבלבול עם שמה של העותרת באשר למקור האתר, מיקומו, הגופים המממנים אותו, גופים הקשורים אליו או מוצר או שירות שיוצגו בו בעתיד. באתר נמכרים מוצרים הנחזים להיות מוצרים של העותרת, אולם אף אם מדובר במוצרים מקוריים של העותרת, קיים חשש ממשי להטעיית צרכנים המחפשים את אתר העותרת ומגיעים במקום לאתר האינטרנט שאינו קשור אליה בשום צורה.

הסכום המפורז שדרש המחזיק הקודם בשם המתחם מהעותרת מקים חשש כי מטרת הקצאת שם המתחם נעשתה בעיקר על מנת למכור, להשכיר או להעביר את זכויות האחזקה בשם המתחם לידי העותרת, או לידי מתחרה שלה – המשיב, בעבור תמורה החורגת מההוצאות הישירות והמוכחות שהוציא מחזיק השם עבור הקצאת שם המתחם. העובדה כי פרטי המחזיק הנוכחי בשם המתחם הם ככל הנראה שגויים, מחזקת את מסקנה זו.

הפאנל קיבל את העתירה והורה על העברת שם המתחם שבמחלוקת לידי העותרת.

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה לחצו כאן [PDF]