חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: remymartin.co.il

פאנליסט יחיד – עו"ד יורם ליכטנשטיין.

העותרת, חברת E. Remy Martin & Co מצרפת, הגישה עתירה להעברת הזכויות בשם המתחם remymartin.co.il, שהמשיב הוא המחזיק בו.

ההחלטה ניתנה ביום 31.7.2022.

עיקר טענות העותרת

העותרת, יצרנית ומפיצת משקה הקוניאק Remy Martin, טענה כי היא בעלת סימני מסחר שונים עבור מותג זה וכן כי היא מפעילה אתרי אינטרנט שונים בעולם תוך שימוש בסימן מסחר זה. העותרת טענה כי שם המתחם זהה לסימן המסחר וכי הוא מפנה לאתר שמעתיק את האתר הרשמי של העותרת. המשיב לא הגיש תגובה לעתירה.

להלן עיקר ממצאי ה-IL-DRP:

ה-IL-DRP הם כללי יישוב סכסוכים אלטרנטיבי, שנועד לייעל ולזרז את ההכרעה בסכסוכים הנוגעים להקצאת שמות מתחם. בהליך נבדק האם:

  • שם המתחם זהה, או דומה באופן מטעה לסימן מסחר, שם מסחר, שם תאגיד רשום או שם של ישות משפטית של העותרת ("השם הרשום");
  • והעותרת היא בעלת זכויות בשם הרשום;
  • והמשיב אינו בעל זכויות בשם הרשום;
  • והבקשה להקצאת שם המתחם, או השימוש בו, נעשו בחוסר תום-לב.

מדובר בתנאים מצטברים שהנטל להוכיח אותם מוטל על העותרת.

  1. שם המתחם כולל את הביטוי Remy Martin ואת הסיומת co.il. סימן המסחר הטקסטואלי הרשום בישראל מורכב מהביטוי Remy Martin. בעת בחינת הדמיון בין שם המתחם לסימן המסחר יש להתעלם מהסיומת. הפאנל קבע כי שם המתחם זהה לסימן המסחר וכי למתלוננת זכויות בסימן המסחר.
  2. המשיב לא הגיש תגובה לעתירה והעותרת הצהירה כי אינו קשור עמה בצורה כלשהי. הפאנל קבע כי למשיב אין זכויות בשם המתחם.
  3. דומה כי האתר הפועל כיום תחת שם המתחם נחזה להיות אתר המייצג את העותרת עצמה ומוכר משקאות אלכוהוליים תחת סימן המסחר, כאשר בין המתלוננת למשיב אין יחסים עסקיים כלשהם. התקיימו הנסיבות בכללי יישוב הסכסוכים לפיהן באמצעות שימוש בשם המתחם, מושך המשיב, בעבור יתרון מסחרי, משתמשי אינטרנט לאתר האינטרנט שלו, על-ידי יצירת סבירות לבלבול עם שמה של המתלוננת באשר למקור האתר, הגוף המממן אותו והמוצר המוצע בו. בהתאם לכללים, שימוש מסוג זה מהווה רישום ושימוש בחוסר תום לב בשם המתחם.

הפאנל קיבל את העתירה והורה על העברת שם המתחם לעותרת.
האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה לחצו כאן [PDF]