חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: zabbix.co.il

פאנליסטית יחידה –עו"ד עדי ברקן-לב. 

העתירה הוגשה על-ידי Zabbix SIA ("העותרת"), חברה המאוגדת בלטביה, המבקשת להעביר לרשותה את הזכויות בשם המתחם zabbix.co.il ("שם המתחם"), המוחזק  על-ידי חברת היי-טי טכנולוגיות מחשוב ענן בע"מ, המאוגדת בישראל ("המשיבה").

ההחלטה בעתירה ניתנה ביום 17.7.2019.

רקע עובדתי

 1. המשיבה רשמה את שם המתחם ביום 9.11.2014;
 2. העותרת פיתחה תוכנת קוד פתוח לניטור רשתות ויישומים והיא מספקת שירותים שונים כגון ייעוץ, פיתוח, הטמעה ועוד;
 3. העותרה טענה כי המוצר העיקרי שלה הוא תוכנת ניטור בשם "Zabbix", הפועלת משנת 2001 ונמצאת בשימוש מספר רב של חברות;
 4. העותרת פועלת באירופה, ארה"ב, רוסיה ויפן והיא מחזיקה בשם המתחם Zabbix.com;
 5. העותרת היא בעלת סימן מסחר בינלאומי עבור השם "ZABBIX", הרשום גם בישראל ("סימן המסחר");
 6. המשיבה טענה כי היא מספקת שירותי מחשוב ענן מקצועיים, לרבות שירותי ניטור, וכי היא ידועה בישראל בתחום פעילות זה;
 7. העותרת טענה כי שם המתחם נשוא המחלוקת הוביל להודעה לפיה "web server is down";
 8. המשיבה השיבה כי שם המתחם משמשה אותה לחלק משירותי הניטור;
 9. בחודש ספטמבר 2018 העבירה המשיבה לעותרת את הזכויות בשם המתחם Zabbix.cloud.

להלן עיקר ממצאי ה- IL-DRP:

לאחר בחינת טיעוני הצדדים, הפאנל החליט לקבל את העתירה, מהנימוקים שלהלן –

 1. ה- IL-DRP הוא הליך יישוב סכסוכים חלופי, המיועד ליתן מענה מהיר באשר למחלוקות שעניינן בהקצאת שמות מתחם תחת הסיומת IL. – זאת בהתאם לכללי רישום שמות המתחם תחת סיומת זו ("הכללים"). בעת רישום שם מתחם, כל מחזיק מסכים לציית לכללים אלו.
 2. במסגרת ההליך, על העותרת להראות כי מתקיימים ארבעת התנאים שלהלן –
  • שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום ישות משפטית של העותרת ("השם"); ו-
  • העותרת היא בעלת זכויות בשם; ו-
  • המשיבה אינה בעלת זכויות בשם; ו-
  • הבקשה להקצאת שם המתחם, או השימוש בו, נעשו בחוסר תום-לב.
 3. השם זהה או דומה עד כדי הטעיה

שם המתחם כולל את המילה "zabbix", הזהה לסימן המסחר ולשמה המסחרי של העותרת, ואת הסיומת ".co.il". יש להתעלם מהסיומת בעת בחינת הדמיון בין שם המתחם לסימן רשום, שכן מדובר בסיומת מקובלת המעידה על אתר אינטרנט ישראלי מסחרי.

שם המתחם זהה או דומה עד כדי הטעיה לסימניה של העותרת.

 1. הזכויות בשם
  • העותרת הציגה ראיות מספקות ביחס לזכויותיה בסימן המסחר. העותרת רשמה את סימן המסחר וצברה מוניטין משמעותי בישראל. יש לראות בסימן כמזוהה עם העותרת והיא בעלת הזכויות בו כנדרש בכללים.
  • העותרת טענה כי לא אישרה או התירה למשיבה להשתמש בסימן המסחר ובשמה המסחרי. המשיבה עצמה אישרה כי הבעלים החוקי של שם המתחם היא העותרת וכי דרישתה היחידה היא לקבל פיצוי על הפסדיה בשל השקעותיה בהתאמת האתר הפועל תחת שם המתחם ועלויות נוספות.

למשיבה אין זכויות או אינטרס לגיטימי ביחס לשם המתחם.

 1. רישום או החזקה בחוסר תום-לב
  • בנסיבות המקרה ברור כי המשיבה מכירה את העותרת ואת זכויותיה בסימן המסחר. המשיבה מודעת לפעילות העותרת בתחום התוכנה. שם המתחם מפנה להודעה לפיה "web server is down" ובדיקה ב"ארכיב האינטרנט" לא העלתה תוצאות לאתר שפעל תחת שם המתחם. אין זה ברור כיצד ביססה המשיבה את דרישתה לפיצוי בסך 15,000 דולר ואין זה ברור מדוע רשמה המשיבה את שם המתחם מלכתחילה.
  • עובדות אלה מעידות על מידה מסוימת של חוסר תום לב מצד המשיבה, היכולות להיחשב כנסיבות המעידות כי המשיבה רשמה ומחזיקה בשם המתחם בעיקר על-מנת למכור או להעביר אותו בדרך אחרת לעותרת, שהיא בעלת סימן המסחר. למשיבה לא היה אינטרס לגיטימי קודם ביחס לשם המתחם שכן היא מחזיקה בו באופן פאסיבי.
  • בהתאם להצהרת נציג המשיבה עצמה, יש להעביר את שם המתחם לעותרת, שכן אין להחזיק שמות מתחם המזוהים עם, או מפרים זכויות בסימני מסחר. הדרישה הראשונית לתשלום של 127,000 דולר עבור שם המתחם cloud (שלבסוף הועבר ללא תשלום) וכן הדרישה שאינה מבוססת לפיצוי במקרה הנוכחי, שעה ששם המתחם אינו מפנה לאתר פעיל, מובילים למסקנה בדבר קיומו של חוסר תום לב.

 לפיכך ובהתאם לכללים, הורה הפאנל על קבלת העתירה והעברת שם המתחם לעותרת, בתוך 30 ימים ממועד ההחלטה.

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן