חזרה לעמוד הקודם

הגשת בקשה לרישום מוקדם (Sunrise)

ברוכים הבאים! שלב הרישום המוקדם נפתח להרשמה

לתשומת לבכם: בשלב הרישום המוקדם תאגידים ישראלים ובעלי סימני מסחר ישראלי בלבד! מוזמנים להגיש בקשה לשריון זכות מוגבלת בזמן לרישום שם מתחם (דומיין), הזהה לסימן המסחר ו/או לשם התאגיד המלא.
למשל – חברה לדוגמה בע"מ, זכאית להגיש בקשה לדומיין "חברהלדוגמה.ישראל" או "חברה-לדוגמה.ישראל".
בקשות כמו "חברה.ישראל" או "לדוגמה.ישראל" יידחו על הסף!

טרם הגשת הבקשה יש לקרוא בעיון את כללי הרישום המוקדם

לכללי הרישום המוקדם

מומלץ לקרוא את ההנחיות הטכניות על תהליך הגשת הבקשה

להנחיות טכניות

להגשת בקשה

בקשת רישום מוקדם – sunrise