חזרה לעמוד הקודם

הסתיים שלב הגשת בקשה לרישום מוקדם (Sunrise)

שלב הרישום המוקדם (סאנרייז) הסתיים. הבקשות שהוגשו נבדקות ע"י צוות האיגוד ותשובה תישלח לכלל הפונים.

הרישום במרחב .ישראל ייפתח לציבור הרחב ביום 22.11.2022, יום שלישי, בשעה 12:00 (המועד תוקן בעקבות הדחיה בפתיחת המרשם).

להתראות ב- .ישראל!