חזרה לעמוד הקודם

חידוש דומיין (Renew)

איך מחדשים את הדומיין?

על מנת לחדש דומיין, יש לשלם את אגרת החידוש לרשם המוסמך המנהל את הדומיין.
יש לעקוב אחר הליך החידוש באתר הרשם.
לקראת מועד החידוש, הרשם ישלח למחזיק התראות חידוש, לפי כתובות המייל המעודכנות בדומיין. מסיבה זו מומלץ לוודא שפרטי ההתקשרות שסיפקתם הינם עדכניים ונכונים.
למידע והנחיות נוספות, אנא פנו ישירות לרשם שלכם.

במידה ואינכם יודעים מיהו הרשם שלכם או מהו תאריך הפקיעה של הדומיין, תוכלו למצוא את המידע הזה ע"י בדיקה בשירות הWhois. (תאריך הפקיעה מצוין בשדה "Validity Date".)

אם ברצונכם לחדש את רישום הדומיין באמצעות רשם אחר, יש לבצע תחילה העברת ניהול (transfer) לרשם ולאחריו חידוש.

על תהליך פקיעת דומיין ומחיקתו

דומיין שלא חודש במועד אינו נמחק באופן מיידי, אלא עובר תהליך הדרגתי של פקיעה וניתוק ההפניות לשרתי הDNS. כל עוד הדומיין נמצא בתהליך פקיעה ורשום לאחזקתכם ניתן עדיין לחדשו.
דומיין שנמצא בתהליך פקיעה יופיע בשירות הWhois בצירוף ההערה: "Not renewed. Being Revoked". כלומר, זהו דומיין שטרם נמחק ועדיין ניתן לחדש את רישומו. חידוש תוקף הרישום הוא רטרואקטיבי לתאריך הפקיעה המקורי.

משך תהליך הפקיעה אינו קבוע ויכול להימשך בין 30 ל-120 יום מתאריך הפקיעה המקורי. בתום התהליך, אם הדומיין לא חודש הוא נמחק מן המרשם ובכך הופך לפנוי לרישום על ידי הציבור, על פי העקרון של כל הקודם זוכה. לכן, מומלץ מאוד שלא להמתין, ולחדש את רישום הדומיין במועד.

אם חיפוש הדומיין בשירות הwhois מעלה שהדומיין אינו קיים\ פנוי לרישום, הרי שאיחרתם את מועד החידוש, והדומיין נמחק, אולם הוא עדיין פנוי לרישום מחדש.
במקרה כזה מומלץ להזדרז לרשום את הדומיין דרך אחד מהרשמים המוסמכים.

ניתן לחדש את הדומיין גם לאחר פקיעתו, ללא תוספת תשלום

בשמות מתחם ישראלים מחיר החידוש הוא קבוע וזאת ללא קשר למועד בו מתבצע החידוש בפועל, גם אם הוא נעשה לאחר תאריך הפקיעה.
כל עוד הדומיין שלכם נמצא בתהליך הפקיעה ולא נמחק עדיין, ניתן לחדשו.

החל מ 1 בנובמבר 2016, לא יתאפשר חידוש של דומיינים באמצעות האיגוד, והציבור יופנה לרשמים שהוסמכו ע"י האיגוד בלבד. לפרטים נוספים על הפסקת הרישום הישיר.

חידוש דומיין בסיומת k12.il ניתן לבצע באמצעות האיגוד, בעלות של 230 ש"ח לשנתיים.