חזרה לעמוד הקודם

חידוש שם מתחם (Renew)

איך מחדשים את שם המתחם?

על מנת לחדש שם מתחם, יש לשלם את אגרת החידוש לרשם המוסמך המנהל את שם המתחם.
יש לעקוב אחר הליך החידוש באתר הרשם.
לקראת מועד החידוש, הרשם ישלח למחזיק התראות חידוש, לפי כתובות המייל המעודכנות בשם המתחם. מסיבה זו מומלץ לוודא שפרטי ההתקשרות שסיפקתם הינם עדכניים ונכונים.
למידע והנחיות נוספות, אנא פנו ישירות לרשם שלכם.

במידה ואינכם יודעים מיהו הרשם שלכם או מהו תאריך הפקיעה של שם המתחם, תוכלו למצוא את המידע הזה ע"י בדיקה בשירות הWhois. (תאריך הפקיעה מצוין בשדה "Validity Date".)

אם ברצונכם לחדש את רישום שם המתחם באמצעות רשם אחר, יש לבצע תחילה העברת ניהול (transfer) לרשם ולאחריו חידוש.

על תהליך פקיעת שם מתחם ומחיקתו

שם מתחם שלא חודש במועד אינו נמחק באופן מיידי, אלא עובר תהליך הדרגתי של פקיעה וניתוק ההפניות לשרתי הDNS. כל עוד שם המתחם נמצא בתהליך פקיעה ורשום לאחזקתכם ניתן עדיין לחדשו.
שם מתחם שנמצא בתהליך פקיעה יופיע בשירות הWhois בצירוף ההערה: "Not renewed. Being Revoked". כלומר, זהו שם שטרם נמחק ועדיין ניתן לחדש את רישומו. חידוש תוקף הרישום הוא רטרואקטיבי לתאריך הפקיעה המקורי.

משך תהליך הפקיעה אינו קבוע ויכול להימשך בין 30 ל-120 יום מתאריך הפקיעה המקורי. בתום התהליך, אם שם המתחם לא חודש הוא נמחק מן המרשם ובכך הופך לפנוי לרישום על ידי הציבור, על פי העקרון של כל הקודם זוכה. לכן, מומלץ מאוד שלא להמתין, ולחדש את רישום שם המתחם במועד.

אם חיפוש שם המתחם בשירות הwhois מעלה ששם המתחם אינו קיים\ פנוי לרישום, הרי שאיחרתם את מועד החידוש, ושם המתחם נמחק, אולם הוא עדיין פנוי לרישום מחדש.
במקרה כזה מומלץ להזדרז לרשום את שם המתחם דרך אחד מהרשמים המוסמכים.

ניתן לחדש את שם המתחם גם לאחר פקיעתו, ללא תוספת תשלום

בשמות מתחם ישראלים מחיר החידוש הוא קבוע וזאת ללא קשר למועד בו מתבצע החידוש בפועל, גם אם הוא נעשה לאחר תאריך הפקיעה.
כל עוד שם המתחם שלכם נמצא בתהליך הפקיעה ולא נמחק עדיין, ניתן לחדשו.

החל מ 1 בנובמבר 2016, לא יתאפשר חידוש של שמות מתחם באמצעות האיגוד, והציבור יופנה לרשמים שהוסמכו ע"י האיגוד בלבד. לפרטים נוספים על הפסקת הרישום הישיר.

חידוש שם מתחם בסיומת k12.il ניתן לבצע באמצעות האיגוד, בעלות של 230 ש"ח לשנתיים.