חזרה לעמוד הקודם

העברת ניהול שם מתחם בין רשמים (Transfer)

העברת ניהול שם מתחם לניהול של רשם אחר

מחזיק שם מתחם רשאי להעביר באופן חופשי את ניהול שם המתחם לרשם מוסמך אחר.
על מנת להעביר את הניהול, יש למלא אחר השלבים הבאים:

 1. יש לבדוק בwhois האם שם המתחם נעול להעברה.
  במידה וכן, יש לשחררו מנעילה דרך הממשק של הרשם הנוכחי.
 2. יש להגיש בקשה לקבלת קוד אישור העברה (Transfer authorization code) דרך הרשם הנוכחי. פרטים נוספים אודות מנגנון קוד העברה תוכלו למצוא כאן.
  שימו לב: קוד אישור העברה תקף לחמישה ימים בלבד.
 3. לאחר שווידאתם ששם המתחם משוחרר מנעילה ושיש בידכם את קוד ההעברה, יש להגיש בקשת העברה דרך הרשם החדש אליו מעוניינים לעבור.
  לשם כך,  ניתן להקים חשבון באתר של הרשם החדש ולהגיש את הבקשה דרך ממשק הניהול, או לפנות ישירות לשירות לקוחות של הרשם ולקבל סיוע והדרכה.
  לאחר שהבקשה תוגש במערכות המרשם, ישלח מהמרשם מייל אוטומטי לשם ידיעה לכתובת הדוא"ל שהוגדרה עבור המחזיק. ההעברה תושלם באופן אוטומטי, תוך חמישה ימים קלנדריים מהגשת הבקשה.

חשוב לדעת: אם התקבלה הוראה ממחזיק שם המתחם להעביר את שם המתחם, הרשם שממנו מועבר הניהול אינו רשאי להתנגד להעברת הניהול.
נציב התלונות של איגוד האינטרנט עומד לרשותכם לכל תלונה הנוגעת לפעילות של רשם, לשירותים הניתנים על ידו ולכל עניין אחר הנוגע לתפקודו כרשם.

נעילת שם מתחם להעברת ניהול (Transfer lock)

על מנת להימנע מהעברות ניהול לא רצויות, קיים במרשם מנגנון לנעילת שם המתחם להעברת ניהול. כאשר המנגנון מופעל, לא ניתן להגיש בקשות להעברת ניהול שם המתחם לרשם אחר.
בקשות העברת ניהול המוגשות כאשר המנגנון מופעל נדחות באופן אוטומטי על ידי המערכת. העברה לא רצויה יכולה להתרחש כאשר מנגנון הנעילה פתוח. במקרה כזה, בקשת העברת ניהול שמוגשת לשם המתחם ולא מוגשת לה התנגדות על ידי הרשם המנהל, תאושר באופן אוטומטי לאחר חמישה ימים.

נעילת שם המתחם להעברה יכולה להיעשות רק בידיעת מחזיק שם המתחם ובהסכמתו. באופן דומה, פתיחת נעילת שם המתחם נעשית אף היא על פי הוראת מחזיק שם המתחם.
תוכלו לבדוק מהו סטטוס הנעילה של שם המתחם שלכם ע"י בדיקה בשירות הwhois (המידע מופיע תחת "Status").

להגשת בקשה לקבלת קוד העברה (Transfer authorization code)  עבור שם מתחם שמנוהל ישירות באיגוד.