החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

העברת ניהול דומיין בין רשמים (Transfer)

העברת ניהול דומיין לניהול של רשם אחר

מחזיק דומיין (שם מתחם) רשאי להעביר באופן חופשי את ניהול הדומיין לרשם מוסמך אחר.
על מנת להעביר את הניהול, יש למלא אחר השלבים הבאים:

 1. יש לבדוק בwhois האם הדומיין נעול להעברה.
  במידה וכן, יש לשחררו מנעילה דרך הממשק של הרשם הנוכחי.
 2. יש להגיש בקשה לקבלת קוד אישור העברה (Transfer authorization code) דרך הרשם הנוכחי. פרטים נוספים אודות מנגנון קוד העברה תוכלו למצוא כאן.
  שימו לב: קוד אישור העברה תקף לחמישה ימים בלבד.
 3. לאחר שווידאתם שהדומיין משוחרר מנעילה ושיש בידכם את קוד ההעברה, יש להגיש בקשת העברה דרך הרשם החדש אליו מעוניינים לעבור.
  לשם כך,  ניתן להקים חשבון באתר של הרשם החדש ולהגיש את הבקשה דרך ממשק הניהול, או לפנות ישירות לשירות לקוחות של הרשם ולקבל סיוע והדרכה.
  לאחר שהבקשה תוגש במערכות המרשם, ישלח מהמרשם מייל אוטומטי לשם ידיעה לכתובת הדוא"ל שהוגדרה עבור המחזיק. ההעברה תושלם באופן אוטומטי, תוך חמישה ימים קלנדריים מהגשת הבקשה.

חשוב לדעת: אם התקבלה הוראה ממחזיק הדומיין להעביר את הדומיין, הרשם שממנו מועבר הניהול אינו רשאי להתנגד להעברת הניהול.
נציב התלונות של איגוד האינטרנט עומד לרשותכם לכל תלונה הנוגעת לפעילות של רשם, לשירותים הניתנים על ידו ולכל עניין אחר הנוגע לתפקודו כרשם.

נעילת דומיין להעברת ניהול (Transfer lock)

על מנת להימנע מהעברות ניהול לא רצויות, קיים במרשם מנגנון לנעילת הדומיין להעברת ניהול. כאשר המנגנון מופעל, לא ניתן להגיש בקשות להעברת ניהול הדומיין לרשם אחר.
בקשות העברת ניהול המוגשות כאשר המנגנון מופעל נדחות באופן אוטומטי על ידי המערכת. העברה לא רצויה יכולה להתרחש כאשר מנגנון הנעילה פתוח. במקרה כזה, בקשת העברת ניהול שמוגשת להדומיין ולא מוגשת לה התנגדות על ידי הרשם המנהל, תאושר באופן אוטומטי לאחר חמישה ימים.

נעילת הדומיין להעברה יכולה להיעשות רק בידיעת מחזיק הדומיין ובהסכמתו. באופן דומה, פתיחת נעילת הדומיין נעשית אף היא על פי הוראת מחזיק הדומיין.
תוכלו לבדוק מהו סטטוס הנעילה של הדומיין שלכם ע"י בדיקה בשירות הwhois (המידע מופיע תחת "Status").

להגשת בקשה לקבלת קוד העברה (Transfer authorization code)  עבור דומיין שמנוהל ישירות באיגוד.