החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

הנגשת אתרים

בסיומו של תהליך התדיינות ארוך שנערך בסיוע איגוד האינטרנט הישראלי וארגונים נוספים, אישרה וועדת הרווחה של הכנסת ב-5/9/17 את הנוסח המעודכן של תקנות הנגישות כפי שפורסמו ע"י נציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. בנוסח המעודכן, אומצו מרבית המלצות האיגוד, כך שהתקנות יוצרות איזון של הצורך להנגיש את הרשת לאנשים עם מוגבלות – מבלי שהנטל הכלכלי והטכנולוגי המוטל על בעלי האתרים יהיה כבד מדי. התקנות נכנסו לתוקף ב-26.10.2017.

אנו מזמינים אתכם להיעזר במדריכים המקצועיים הבאים להנגשת אתרי אינטרנט לבעלי מוגבלות: