החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

עדכונים בנושא תקנות נגישות אתרים

במהלך החודשים האחרונים יזם איגוד האינטרנט שיחות ודיונים רבים בהשתתפות בעלי עניין שונים, במטרה לסייע לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ("הנציבות") להבהיר את תקנה 35 לתקנות הנגישות, שהותקנו על ידה, ולהקל על בעלי העסקים והאתרים לממשן. בדיונים השתתפו מומחי נגישות, אנשים עם מוגבלות, מנהלי אתרים, עורכי דין, נציגים מטעם עמותות והנציבות.

חומרים מיום עיון בנושא נגישות אתרים

כתוצאה מדיונים אלה פרסמה הנציבות להערות הציבור הצעה לנוסח מתוקן של תקנה 35. יודגש, כי הנוסח המתוקן שיצא אינו נוסח סופי והוא יוצא על מנת לשמוע את עמדות הציבור בנוגע לשינויים המוצעים בו. בין הנושאים המועלים לדיון:

א. הנגשת מדיה מבוססת זמן – מדיה מבוססת זמן (וידאו, אודיו) ומידע ויזואלי לא טקסטואלי (כמו: אינפוגרפיקות, תרשימים וגרפים) יחויבו עפ"י ההצעה בהנגשה בהתאם לרמה A בלבד (ולא רמה AA כפי שנדרש בתקנות הנוכחיות).

ב. הנגשת תוכן קיים – תוכן שהועלה לאתר לפני התאריך 26/10/15 לא יחויב בהנגשה, אלא אם מדובר בטופס.

ג. אחריות בעל האתר מול צד שלישי – באתרים בהם מועלה התוכן ע"י צד שלישי (כמו אתרי פורומים, שיתוף קבצים או רשתות חברתיות) תוטל אחריות על בעל האתר אך ורק להנגשת תשתית האתר (כולל הנגשת התשתית שתאפשר העלאת תכנים נגישים). האחריות על התוכן המועלה לאתר תוטל על הצד השלישי שמעלה את התכנים.

ד. דחיית המועד הקובע – על מנת להקל על בעלי אתרים קיימים שהחלו בתהליך הנגשת האתר שלהם אולם טרם השלימו אותו, מציעה הנציבות לדחות את המועד המחייב בשנה עד ל-25/10/17. זאת, בתנאי שבעל האתר יחל בתהליך הנגשת האתר (=ביצוע סקר נגישות והכנת תכנית הנגשה) לפני 1/9/16. אם אתר לא יחל בתהליך ההנגשה עד למועד זה, הוא יחויב בהנגשת האתר בהתאם לדרישה הקיימת בתקנות הנוכחיות – 25/10/16. לפי הצעה זו של הנציבות, חובת ההנגשה תחול באופן הבא:

  1. תוכן חדש ותשתית חדשה – צריכים להיות נגישים מיום 26/10/15 (כמו בתקנות היום).
  2. פלטפורמה קיימת וטפסים קיימים (שהם נדרשים למתן השירות) –
    א) אם ארגון התחיל בהכנות (ערך סקר והכין תכנית) עד 1/9/16, אז ההנגשה עצמה צריכה להתקיים עד 26/10/17.
    ב) אם ארגון לא התחיל בהכנות, אז החובה היא מיום 26/10/16 (כמו בתקנות היום).

ה. פטורים

  1. מוצע לתת פטור מהנגשת תוכן של אתר הסגור לשימוש של קבוצה מוגדרת עד 100 איש (כגון אתרים של קורסים וחוגים), אלא אם יש בקבוצה אדם עם מוגבלות הדורש את הנגשת התוכן (התשתית חייבת להיות נגישה).
  2. פטור לאתרים קטנים שהמחזור הכספי שלהם פחות מחצי מיליון ש"ח מתוכנן להינתן בצורה פורמלית במסגרת תקנות נטל כבד שטיוטה שלהן גם היא התפרסמה להערות הציבור. שימו לב כי כבר כיום מעניקה הנציבות לאתרים בעלי מחזור כספי נמוך דחייה של 3 שנים בחובת ההנגשה. לפרטים נוספים ראו כאן.
חשוב: כל המידע לעיל מבוסס על טיוטא שפורסמה ע"י הנציבות לקבלת עמדות מהציבור. אין במידע זה כדי להוות המלצה או ייעוץ. מידע זה ייחשב כתקף, רק לאחר סיום תהליך החקיקה שלו בכנסת.