החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

נייטרליות הרשת – הזווית הישראלית

איגוד האינטרנט פועל בנחישות על מנת להגן על נייטרליות הרשת – בישראל ומחוצה לה, מפני פעולות רגולטוריות המהוות סכנה להיותו פלטפורמה נייטרלית ופתוחה: גם מול הממשל וגורמי הרגולציה בישראל, וגם במסגרת הגופים הבינ"ל המשפיעים על עתיד הרשת.

מבט אל ההיסטוריה של ניטרליות הרשת בישראל

שנת 2014 – מליאת הכנסת מאשרת את התיקון לחוק התקשורת (בזק ושידורים) – סעיף 51ג לחוק התקשורת (בזק ושידורים), ועקרון נייטרליות הרשת מורחב לכלל המפעילים בשוק התקשורת, לרבות ספקיות הגישה לאינטרנט, חברות התשתית וחברות השידורים הרב-ערוציים.

אוקטובר 2013 – מליאת הכנסת מאשרת בקריאה ראשונה את הצעת חוק "נייטרליות רשתות תקשורת" כדי שיחול על כלל המפעילים בשוק התקשורת, לרבות ספקיות הגישה לאינטרנט, חברות התשתית וחברות השידורים הרב-ערוציים.

הצעת חוק "נייטרליות רשתות תקשורת"

ספטמבר 2012 – משרד התקשורת מפרסם תזכיר חוק התקשרות (בזק ושידורים)(תיקון מס'…)(איסור או הגבלת חסימה) שמטרתו להרחיב החוק כדי שיחול על כלל המפעילים בשוק התקשורת, לרבות ספקיות הגישה לאינטרנט. איגוד האינטרנט מברך על ההסדרים המפורטים בתזכיר ומוסיף מספר הערות. התזכיר טרם הוגש כהצעת חוק.

תזכיר חוק התקשרות (בזק ושידורים)(תיקון מס'…)(איסור או הגבלת חסימה)

הערות איגוד האינטרנט לתזכיר

אוקטובר 2010 – במסגרת חוק ההסדרים 4 משולב סעיף האוסר על חברות הסלולר לפגוע בנייטרליות הרשת. בסוף התהליך, הסעיף מוכנס במסגרת חוק התקשורת (בזק ושידורים).

יוני 2009 – חלק מספקי הסלולר חוסמים או מאיטים שימוש בטכנולוגיות מתחרות כדוגמת Skype והעברת קבצים בין עמיתים. איגוד האינטרנט שולח מכתב למשרד התקשורת בבקשה שיפעל למניעת חסמים.

מכתבו של איגוד האינטרנט למשרד התקשורת בבקשה למניעת חסמים